Wan tra fas' de

We zetten ons in voor geloof in dit land, hoop voor de toekomst en Vaderlands liefde.
We weigeren het alleen te doen, maar stimuleren betrokkenheid van een ieder.
Elk van u bent een toegevoegde waarde.

Opo kondre man un opo. Sranan gron e kari oen. Sranan our best is yet to come.

SCAN OM LID TE WORDEN!

Wan tra fas' de

We zetten ons in voor geloof in dit land, hoop voor de toekomst en Vaderlands liefde. We weigeren het alleen te doen, maar stimuleren betrokkenheid van een ieder.
Elk van u bent een toegevoegde waarde.

Opo kondre man un opo. Sranan gron e kari oen. Sranan our best is yet to come.

Bekijk onze standpunten

Het bestuur

Henk Lemmert

Commissaris

Graciella Chin A Foeng

Secretaris

Steven Reyme

Voorzitter

Laatste Nieuws

A20 strijdt tegen fundamenteel onrecht

Download Onze Politiek Manifest!