augustus 2020

Ego of Nationalisme?

De gebeurtenissen tijdens de verkiezingscampagne en periode na de uitslag tot heden geven voldoende materiaal om te reflecteren op het politiek gebeuren in Suriname.

DE IDEOLOGIE VAN A20

Alternatief 2020 heeft in haar propaganda voering naar de verkiezingen van mei 2020 toe, steeds gepleit voor nieuwepolitiekvoering in Suriname.

Zij stelde dat de decennia oude politiek te veel leidde tot verdeeldheid en vijandschap onder de bevolking en dat te vaak duurzame ontwikkeling uit is gebleven.

Suriname verdient ’the right person on the right place’

Er zijn de afgelopen periode verschillende zorgwekkende ontwikkelingen op politiek gebied waardoor de maatschappelijke roep om behoorlijk bestuur steeds groter wordt. Daarom is het juist nu nuttig om de discussie te voeren voor het kiezen of het benoemen van districtscommissarissen (dc’s) en voor wat de rvc-leden betreft de grondslagen van hun benoemingen.

Dienstbaar leiderschap sleutel beheersing crisisgebieden

Te midden van alle minder prettige omstandigheden waarin Suriname nu verkeert zoals de coronacrisis, de financiële malaise, de crisis waarin de publieke- en private sector zich in bevindt en alle andere uitdagingen waarmee wij als natie geconfronteerd zijn, is de olievondst toch een lichtpunt dat positieve perspectieven biedt.