augustus 2021

Baas en knecht

A20 was met stomheid geslagen na het bericht in de media dat Dean Gorré met ‘Natio’ op bezoek zou zijn geweest bij een ‘druglord’.

De drogreden voorbij

Een drogredenering is een redenering die aannemelijk lijkt maar niet klopt. Of er worden tussen twee zaken een oorzaak en gevolgrelatie gelegd die er niet is.