augustus 2022

A20 : Open brief President De Haan moet weg

Geachte President , Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Suriname, waaruit blijkt dat corruptie, vriendjespolitiek, nepotisme , verdeeldheid e.d. door uw beleid voortgezet worden , voelen wij ons geroepen als strijders tegen fundamenteel onrecht hiertegen op te komen. Middels deze brief wijzen wij van de politieke partij Alternatief 2020 dat dit niet de afspraak …

A20 : Open brief President De Haan moet weg Lees verder »