A20 Marrondag : Wij moeten ‘ownership’ nemen voor daadwerkelijke verandering in ons land.

In 1760, bijkans 100 jaar vóór de afschaffing van de slavernij in 1863, heeft een weggelopen slaaf genaamd Adyáko Benti Basiton, tesamen met andere strijders ervoor kunnen zorgdragen dat de toenmalige koloniale machthebbers moesten overgaan tot het tekenen van een vredesverdrag met de N’dyuka groep der Marrons, ook bekend als de Aucaners.