A20: Een retrospectie op Srefidensi

47 jaar zijn wij; is Suriname staatkundig onafhankelijk. Een terugblik op de afgelopen 47 jaar levert ons
gevoelens van verdeeldheid, corruptie, armoede en milieuvernietiging op. De weg, die de afgelopen
decennia is bewandeld, heet partijpolitiek.
Wij van A20 hebben onder meer als ideologie om dat pad te verlaten en te kiezen voor de weg van
Dienstbare Politiek. Dit is een wijze van politiek voeren waarbij het nationaal belang voorop staat ten
opzichte van alle partijpolitieke belangen of family & friends. De politieke benadering is er een, waarbij
elke partij zijn identiteit mag behouden, doch vanuit nationaal belang keuzes moeten worden gemaakt.
Anno 2022 zien wij ook nog steeds een ander verschijnsel waarbij etnische belangen boven nationale
belangen staan. Dit helpt ons niet om volwassen te worden als natie. Dit etnisch denken zorgt niet voor
gemeenschapsontwikkeling, waardoor de afslag, die leidt naar verbinding, wordt gemist. De grote
uitdagingen waar wij als land mee geconfronteerd worden, moeten we gezamenlijk oplossen.
Partijpolitiek dient ondergeschikt te zijn aan het nationaal belang.


De problemen waar de gezondheidszorg mee kampt, vragen niet alleen om een deskundige aanpak,
maar ook om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is triest om te lezen dat kinderen sterven,
omdat de hulpverlening te lang op zich liet wachten, terwijl artsen de alarmklok luiden en code zwart
aankondigen. Het tekort aan medicamenten en andere hulpmiddelen legt een zware druk op de zorg
alsook het personeel.Goede gezondheidszorg zorgt voor een gezonde samenleving, die kan werken aan
de ontwikkeling van ons land.


Het kiesstelsel, dat gewijzigd moet worden, is een mooi voorbeeld van prevaleren van het nationaal
belang boven politiek belang. Het eist politieke wil, waarbij dienstbaar leiderschap gedemonstreerd
moet worden om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Er is geen ruimte meer om te blijven in het
oude partijpolitieke denken. Als Surinamers moeten wij gaan beseffen, dat de ingeslagen weg van de
afgelopen periode niet leidt tot verbroedering en dus ook niet tot eenheid.
Is het nu niet de tijd, dat wij gaan beseffen dat blijven hangen in etnisch denken niet bijdraagt aan
natievorming en gemeenschapsontwikkeling? Is het nu niet de tijd, dat Suriname nu eindelijk een
“natie” wordt in plaats van een verdeeld volk. A20 staat voor Dienstbare Politiek en maakt zich sterk
voor dienstbaar leiderschap. Suriname eerst.


Dobru zei het zo mooi in zijn gedicht “Wan Bon”. Hoe zou hij zich voelen als hij constateert wat wij ervan
hebben gemaakt? Zou hij die “Wan Bon” zien waarover hij geschreven heeft? Is die Wan Bon van hem
nog steeds een droom?
Wan Bon
Someni wiwiri
Wan Sranan
Someni wiwiri
Someni skin

Someni Tongo
Wan pipel
Zal het ons lukken om tot die “wan pipel” te komen; tot natievorming?
Natie; dat is een gemeenschap van mensen, die zich verbonden voelen door gedeelde kenmerken.
A20 is van mening, dat politieke leiders moeten streven naar natievorming.
Daarom roepen wij op deze Srefidensi-dag alle leiders op om te werken aan eenheid.
Gezien onze huidige economische situatie is het de hoogste tijd, dat we gaan samenwerken. Een
verdeeld volk zal geen vorderingen maken.
A20 wil af van het etnisch en partijpolitiek denken en streeft naar eenheid in diversiteit.
Er zijn leiders nodig, die in staat zijn om boven het etnisch denken en partijpolitiek te stijgen.
We horen steeds, dat we meer moeten gaan produceren. A20 is het daarmee eens. Wij zijn nu een
importland, hetgeen ons veel geld kost. Welke randvoorwaarden worden er gecreëerd door de overheid
zodat wij meer gaan produceren? Onze wet en regelgeving moet onder de loep genomen worden, zodat
er voor ondernemers een goed klimaat is om te investeren.


A20 gaat voor educatie en hoopt, dat de overheid ook het belang hiervan inziet en dienovereenkomstig
acties zal uitzetten, zodat onderwijs voor eenieder toegankelijk is. Op dit moment zijn kinderen in het
binnenland verstoten van onderwijs. Wordt het geen tijd dat wij gaan investeren in ons onderwijs?
A20 verwacht, dat er vanuit competentie personen benoemd worden en niet vanwege hun politieke
kleur. Het is voor onze partij van groot belang, dat leiders vanuit de visie van natievorming hun bijdrage
leveren en samenwerken op basis van competentie, transparantie, openbaarheid van bestuur en
communicatie.
A20 gedenkt vandaag in soberheid onze staatskundige onafhankelijkheid. Vanuit de gedachte van
nationale politiek hopen wij, dat het zal lukken om elkaar te vinden in eenheid.
Wij feliciteren alle Surinamers en wensen eenieder een bezinningsvolle Srefi Densi Dey.
Sranan sa wini!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print