De activistische “Stem Slim” groep zien en horen we niet meer in de media. Die zijn inmiddels geaccommodeerd en voelen de dagelijkse klappen van de hardvochtige maatregelen niet. Hopelijk blijft het bij een eenmalige actie en zal de bevolking de volgende keer verstandig kiezen. Dat lijkt ons wel zo slim.

Een wandeling of ritje door de straten toont ons de bar slechte staat van ons mooie land. Twee jaar na de verkiezingen wordt er nog steeds met de vinger gewezen naar de vorige regering, maar van alle verkiezingsbeloftes komt er maar weinig terecht. De huidige regering zou het beter doen, maar helaas merken wij er bitter weinig van.

Als wij de afgelopen 2 jaren de revue laten passeren, constaterem we het volgende:

Ongeacht hoe hard deze regering roept dat ze veel hebben bereikt in twee jaar de realiteit laat verpaupering zien en het vertrouwen dat is gedaald tot een nulpunt.

A20 heeft zich altijd hard gemaakt voor een technisch kabinet. Zoekt los van politieke kleur,  etniciteit of geloofsovertuiging naar de juiste personen voor de zware taken die er liggen. Zijn die personen er niet dan huur je ze in. Treed hard op tegen partijpolitieke acties van personeel die het werk van bewindslieden bemoeilijken. Suriname heeft nu meer dan ooit de dienstbare politiek en dienstbare leiders nodig.

Dat er hervormingen nodig zijn is evident. Maar mensen moeten nog wel hoop houden. Geef de mensen een reëel toekomstperspectief. Want hoe hard deze regering ook roept dat ze veel hebben bereikt in twee jaar. De praktijk laat een verpauperd land zien en het vertrouwen is tot een nulpunt gedaald. Wij stellen ons wel eens de vraag. Wie zou er “slim stemmen” als er vandaag verkiezingen zouden zijn.

A20 ‘’Wan tra fas de’’