A20 gives back

Op zaterdag 19 december 2020 heeft de afdeling Wanica van de politieke partij Alternatief 2020 voedselpakketten uitgedeeld aan minderbedeelden.

Twaalf behoeftige gezinnen, allen wonende te Wanica, hebben een pakket ontvangen. Dit pakket bestond uit: een pak bout, blom, suiker, aardappel, uien, knoflook, pasta, gele erwten en spijsolie.

Vele mensen hebben het moeilijk vanwege de huidige situatie. A20 is van mening dat vooral in deze periode er speciale aandacht geschonken moet worden aan de sociaal zwakkeren.

De gezichten van de mensen zijn bedekt vanwege privacy redenen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print