A20 informeert diaspora.

Op donderdag 21 november 2019 was er een bijeenkomst van A20 in Amsterdam.
De bijeenkomst was een initiatief van enkele symphatisanten van A20 in de diaspora, die het prettig vonden om de medestanders in de strijd tegen onrecht persoonlijk te ontmoeten en van gedachten te wisselen.
De bijeenkomst werd voorgezeten door een bestuurslid van A20 die een heldere uiteenzetting gaf over de doelstellingen van A20 en hoe de doelstellingen bereikt zullen worden

De aanwezigen spreken van een zeer vruchtbare avond.
De presentatie was helder en goed voorbereid en er was zowel tijdens als na de presentatie ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en te discussieren. Het was een interactieve sessie waarbij de diaspora omstandig werd geinformeerd.

Er is een werkgroep A20 Europa opgericht die nauw zal samenwerken met A20 Suriname. A20 Europa zal zich meer gaan profileren in Nederland. Het is de bedoeling om op korte termijn een volgende vergadering te houden waarbij er een bestuur zal worden gekozen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp