A20 installeert nieuw bestuur.

A20 warmt zich al op voor de verkiezingen van 2025. Er is een strategisch plan
ontwikkeld en delegaties van het hoofdbestuur bezoeken op dit moment alle
districten in het land.
Donderdag 2 september heeft de voorzitter van A20 dhr. Steven Reyme een nieuw
bestuur geïnstalleerd in district Nickerie. De installatie vond plaats in de
vergaderzaal van Hotel Concorde. Ondervoorzitter mw. Serena Essed was tevens
aanwezig bij deze plechtigheid en heeft de aanwezigen toegesproken. Lid Winston
van der Leuv hield een inleidende speech waarna lid Sjoerd Venema zich voorstelde
als nieuwe mediastrateeg binnen de mediacommissie van A20.
A20 is blij en dankbaar voor de inzet van het oud bestuur en bedankt de oud
bestuursleden voor de bewezen diensten. A20 hecht waarde aan een goede
samenwerking met de besturen in alle districten.

Omdat A20 altijd werkt aan het zoeken naar oplossingsmodellen voor problemen in
de samenleving werd vrijdag 3 september op de terugweg uit Nickerie een bezoek
gebracht aan een tweetal ondernemers in het district Coronie.
Mw. Wijntuin is al jaren bekend in het district om onder andere haar “oso-njang”.
Zodoende kwam de delegatie van A20 bij haar terecht voor een goede maaltijd.
Tijdens het genieten van haar gerechten raakten wij met haar in gesprek. Ze is met
haar onderneming al heel lang succesvol ondanks dat ze zich nooit gesteund heeft
gevoeld door enige regering. Zo heeft ze jaren geleden gekookt voor een
overheidsdienst en wacht tot op de dag van vandaag nog op de uitbetaling van haar
reçu’ s. A20 onderkend de importantie van deze ondernemers voor de ontwikkeling
van het district en is van mening dat er aandacht en ondersteuning moet zijn vanuit
de overheid.

Na het bezoek aan mevrouw Wijntuin werd er een bezoek gebracht aan de
kokoskwekerij van dhr. Vriesde voor het halen van zijn kwalitatief hoogstaande
kokosolie. Kokos kennen wij als samenleving al van kokosolie en kokoswater maar
er zijn nog veel meer toepassingen mogelijk die geschikt zijn voor de export maar
ook ter vervanging van importgoederen. Dit varieert van huishoudelijke producten tot
industriële producten. Maar ook hier laten de regeringen het helaas afweten en komt
de kokosindustrie niet tot bloei. A20 denkt dat met de opgedane kennis en ervaring
van ondernemers zoals dhr. Vriesde en ondersteuning vanuit de overheid er een
enorme potentie ligt in het district Coronie en daarmee volop mogelijkheden voor
onze jeugd en toekomstige generaties.
Zaterdag 4 september was district Para aan de beurt. Een district met, evenals
Coronie, een enorm potentieel op het gebied van lokale productie.

De voorzitter van
A20 dhr. Steven Reyme heeft tijdens de meeting het bestuur van Para alle hulp die
nodig is om hun dankbare werk te kunnen doen toegezegd.
A20 is actief in het veld. Luistert naar de noden van het volk en praat met
ondernemers en andere essentiële actoren. Alleen dan is het mogelijk om te                                                               komen tot gerichte oplossingen waarmee toekomstige generaties verzekerd zijn van werk,                                                      opleiding, huisvesting en goede gezondheidszorg.

A20 Wan tra fas’ de

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print