A20 : Landelijke Evenredigheid de enige weg !De partij heeft gedetailleerd uitgelegd waarom gekozen is voor het landelijk
evenredigheidsstelsel (LE) en waarom dit de enige weg vooruit is. Enkele van deze zaken op
basis van de algemene heersende overtuigingen mbt LE zijn :
A. Het verzekert ons een rechtvaardiger systeem waarbij elke stem meetelt.
B. Het verruimt de scope van zowel de kiezer als de verkozene naar een nationaal niveau
i.p.v. een eng districten niveau.
C. Het is goedkoper zowel voor politieke partijen alsook het land.
D. Het is een transparanter systeem.
E. De Uitvoerende Macht heeft het ministerie van ROS beschikbaar met de Dc’s die bij wet
zijn aangesteld als vertegenwoordigers van de regering om positief beleid te laten
doorwerken op districtsniveau.
F. Het werkt corruptieve handelingen zoals bekend is in de kleinere districten meteen weg.
G. Het voldoet geheel aan de eis van het Constitutioneel Hof.
H. Het is uitvoerbaar en de wil van het volk komt beter tot uiting.
Instellen van verkiezings autoriteit.
Mbt het voorstel tot instelling van een onafhankelijke verkiezings autoriteit is de partij van
mening dat met een corrected invoering dit orgaan het democratisch gehalte van de
verkiezingen alleen maar kan verhogen.
Opheffing verbod pre-electorale samenwerking
A20 ziet graag dat het verbod op pre-electorale samenwerking van politieke partijen wordt
teruggedraaid. Dit verbod heeft voor meer verdeeldheid gezorgd tussen de bevolkingsgroepen
onderling.
A20 kan pas spreken van een overwinning wanneer deze veranderingen ook resulteren in een
betere en rechtvaardige staat. Dit is slechts de eerste stap van velen die nog moeten komen
om ons daad werkelijk te brengen naar grote hoogte.
Het kan Ander, wan trafas’ dé !
Alternatief 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *