Deze tekst uit Johannes 3:16 is een van de vele bewijzen dat de geboorte van Jezus Christus het ultieme teken is van liefde. Immers heeft Jezus vanaf Zijn geboorte, tot het kruis Zichzelf opgeofferd ten behoeve van de mensheid. Om deze reden herdenken en vieren wij ook Zijn geboorte.

De wijze waarop Jezus deze hoogste vorm van liefde heeft gedemonstreerd is op basis van dienstbaar leiderschap. De dienstbaarheid heeft Jezus gedemonstreerd door te allen tijde het doel van Zijn geboorte voorop te stellen, welk doel was het belang van de mensheid te dienen, opdat de ziel van de mens gered kon worden. 

Helaas zien we dat wij dat het concept van dienstbaar leiderschap dat Jezus heeft gedemonstreerd heden ten dage niet altijdgoed is begrepen. In plaats van ons dienstbaar op te stellen naar onze mede Sranamans en ons land, zien wij dat het gezegde “Ikke ikke ikke en de rest kan stikken” heerst, waarbij de focus over het algemeen primair op onszelf gericht is en we nauwelijks naar elkaar omzien
Dat dit egocentrisch gedrag alleen maar toeneemt is niet vreemd, aangezien dit het leiderschap is dat veelal gedemonstreerd wordt in ons land. De wijdverspreide corruptie, gebrek aan transparantie en deugdelijk beleid, maakt het evident dat we meer geconcentreerd zijn op zelfverrijking in plaats van het dienen van het algemeen belang.  

Als de leiders van het land de geboorte van Jezus niet alleen herdenken, maar Zijn dienstbaar karakter ook her implementeren als levensstijl, zal dit effect hebben op de samenleving in zijn totaliteit waardoor wij de transformatie kunnen maken naar een dienstbare samenleving. Hiervan zal sprake zijn wanneer we oprecht, zonder dubbele agenda om elkaar geven en bereid zijn de nodige offers te brengen om zo het algemeen belang te dienen. De dienstbare samenleving zal zijn intrede doen wanneer niet alleen de mensen onderling zich dienstbaar opstellen, maar ook de instituten met dit doel voor ogen ingericht en bemenstworden. Immers zijn de instituten er om in dienst te staan van het volk en niet om personen of organisaties te verrijken. 

Indien wij de ware aard van dienstbaar leiderschap, zoals Jezus Christus dat heeft gedemonstreerd zullen implementeren, zullen wij als volk de vruchten daarvan ook plukken. De regering en het Parlement zouden het voorbeeld moeten geven door als eerste uitvoering hieraan te geven, aangezien zij behoren tot de hooggeplaatsten van het land en als zodanig voorbeeldfiguren zijn.  

Jezus heeft na Zijn geboorte gezegd “Ik ben het licht der wereld”(Johannes 8:12). Alleen met het vooropstellen van het algemeen belang, zal eindelijk het licht van Suriname schijnen, zodat de donkere tijden voorbij zullen zijn.

Laten we deze kerst een stap nemen richting dienstbaarheid. Laten we elkaar liefhebben en om elkaar en ons land geven. 

Let our light shine! Fijne kerstdagen Surinamers!  Het kan Anders! Alternatief 2020