Op zaterdag 27 mei jl heeft de politieke partij Alternatief 2020 de buurt Santodorp aangedaan om kernen en sympathisanten te mobiliseren naar de eerstvolgende verkiezing toe. Verschillende prominenten binnen de partij hebben de visie van de partij gedeeld.

Wat duidelijk naar voren kwam tijdens deze meeting is dat het  onderwijsniveau verhoogd moet worden met meer aandacht voor onze jonge Surinaamse mens.Buurt ontwikkeling, zelfredzaamheid en structurering van het Onderwijs kwamen ook aan de orde.

Fris nieuw leiderschap nodig met nieuw denkconcept :

Voorzitter Steven Reyme, heeft het publiek opgeroepen om bij het kiezen van regeringsleiders er rekening mee te houden dat de keuze die wij vandaag maken ook invloed zal hebben op ons nageslacht, dat nu reeds slachtoffer is geweest van jarenlange mismanagement.  Wij moeten daarom kiezen voor leiders die begrijpen wat dienstbare politiek is.  Leiders die de uitdagingen van deze tijd begrijpen en het algemeen belang kunnen laten  profileren boven enge politieke belangen.  Wij moeten boven enge partij politieke belangen stijgen en Suriname op de eerste plaats stellen.

De voorzitter gaf het gehoor te kennen dat wij als volk nog offers zullen moeten brengen om het land uit de huidige situatie te halen, ongeacht welke regering na de komende verkiezingen aan de macht komt. ‘Maar laat het de laatste offers zijn’, aldus Reyme.

Knelpunten en oplossingen.

Tijdens een vragenronde hebben de buurtbewoners diepgaande vragen gesteld met name betreffende de beweegredenen van de partij. Ook hebben de aanwezigen van de gelegenheid gebruikgemaakt om hun misnoegen te uiten over problemen waarmee de buurt al geruime tijd mee te kampen heeft.

Enkele van deze knelpunten zijn het onderlopen van de basisschool bij grote regenbuien, waardoor de leerlingen niet naar school kunnen en het ontbreken van sportfaciliteiten in de buurt, waardoor vele kinderen op de straten spelen waar de voorbijgaande auto’s een gevaar vormen.

De partij wil samen met de buurtbewoners aan de slag gaan om waar mogelijk deze problemen te helpen oplossen. Concreet zal eerst gekeken worden naar sport en vrijetijdsbesteding onder de jongeren. Samen met de scholen in de omgeving zal ook een inventarisatie gemaakt worden ter uitbreiding van het broodproject dat sympathisanten van de partij reeds geruime tijd uitvoeren.

Tijdens de nationaal dialoog  in maart jl  met de President had de partijvoorzitter reeds aangegeven dat we niet bang moeten zijn om te investeren in onderwijs als we onze jeugd hoop willen geven, ongeacht welke politieke partij daar zit. De meerderheid van personen die de plunderingen hebben gepleegd zijn jonge mensen en dat komt omdat ze geen hoop en vertrouwen meer hebben. Ze durven niet meer te dromen. Onze jongeren studeren af en kijken richting het buitenland. Ze vertrekken waardoor er geen kader meer zal zijn. A20 benadrukt daarom dat de regering eraan moet werken om de jeugd weer hoop te geven. zie artikel  A20: Samen Suriname herbewapenen en opbouwen .

All hands on deck!

Een ding was duidelijk dat Surinamers zich bewust zijn dat niemand aan de kantlijn kan blijven staan, maar dat wij samen moeten werken naar verandering. De aanwezige buurtbewoners zullen samen met de partij werken naar concrete verbeterpunten, vooral gericht op de jeugd.

Het kan anders , Het moet anders, Wan trafas` de !