A20 : Ons trots volk duldt geen misleiding en landverraad .

Zoals er door opeenvolgende regeringen met de westgrens wordt omgegaan is een heel groot zorgpunt bij grote delen van de natie, waar wij 100% deel van zijn. De manier waarop er officieel en officieus wordt omgegaan met de legitieme territoriale belangen van ons als trots volk, doet heel grote vraagtekens rijzen.

Regering moet kordater optreden.

Volgens A20  heeft de regering Santhoki overduidelijk getoond noch de wil, noch de kennis en kunde en noch minder het karakter te hebben om dit land in dit kader te leiden tot een nationale opstelling en de natie te verheffen tot grotere hoogten.  Uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), als zou nationalisme niet de verantwoordelijkheid zijn van de regering maar van het land en de samenleving, raakt kant noch wal en geeft  aan dat de regering haar bredere verantwoordelijkheid met betrekking tot het geval Tigri helemaal niet snapt  (https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/78873).

Het is een minister van BIBIS, als hoogste diplomatieke vertegenwoordiger, onwaardig om, in een officiële persconferentie van de regering van de Republiek Suriname dd. 13 december jl. , publiekelijk te verklaren, dat hij cq. de staat niet weet of er tegenover de Premier van Trinidad en Tobago, internationaal  een overeenkomst is bereikt  en op schrift gesteld, waar naar gerefereerd wordt als de zogenaamde ‘Chaguaramas overeenkomst’.  Begin jaren 70 zijn Suriname en Guyana overeengekomen om middels hun respectievelijke premiers Jules Sedney en  Forbes Burnham te praten over het gebied  ‘Tigri’. Dit op uitnodiging van de toenmalige premier van Trinidad dr. Eric Williams om de spanning tussen beide landen op bilaterale wijze op te lossen. Als uitkomst van deze meeting  is schriftelijk overeengekomen dat:

  1. Het gebied beter bekend als ‘Tigri’ per direct gedemilitariseerd zou worden.
  2. De landen op elk gebied (economisch, sociaal etc..) samen zouden werken.

Is deze informatie bij de Minister van BIBIS soms onbekend ?

Minister BIBIS moet de eer aan zichzelf houden.

Wij nemen de huidige Minister van BIBIS, dhr. Albert Ramdin, zijn ongenuanceerde en onprofessionele uitspraken bijzonder kwalijk, aangezien hij in hoogst eigen persoon in een eerdere verklaring afgelegd in februari 2022  had bevestigd dat hij een officieel onderzoek zou hebben gestart naar deze kwestie. Het onderzoek zou niet zo moeilijk moeten zijn omdat in 2012 onder hetzelfde ministerie, president Bouterse de grenscommissie die nog steeds onderhandelde over zowel onze west als oostgrens had geheractiveerd.

Al bijkans 2 jaren wil dezelfde minister ons doen geloven dat hij cq. de staat Suriname nog steeds niet weet  wat de stand van zaken is aangaande officiele documenten van ons land bij organisaties zoals de Verenigde Naties.  Dit is schandelijk te noemen. Deze minister heeft acuut alle vertrouwen verloren en wij eisen daarom dat hij terstond vervangen wordt door een deskundige en integere technocraat met echte liefde en het hart op de juiste plaats voor land en volk van Suriname.

Suriname eerst !

Guyana heeft altijd een agressieve houding aangenomen om het gebied dat wij kennen als ‘Tigri’ internationaal op de kaart te krijgen alsof het hun toebehoort. De Vice President van Guyana, dhr. Bharrat Jagdeo, is zelf zover gegaan om tegenover de pers van Guyana aan te geven dat acties vanuit het maatschappelijk middenveld van Suriname zo onbelangrijk zijn dat zowel onze president alsook onze minister van BIBIS het niet belangrijk hebben geacht om dit onderwerp zelfs te bespreken tijdens hun laatste ontmoeting bij COP28. ( https://dagbladdewest.com/2023/12/14/kwestie-tigri-niet-aan-bod-gekomen-bij-gesprek-met-surinaamse-regeringsleden).

Deze zoveelste onderwater steek vanuit Guyana zou een eyeopener moeten zijn voor de regering cq. de president dat hun houding vertaald wordt door de op één na hoogste persoon in ons buurland als te zijn nonchalant.  De minister van BIBIS had tenminste een reactie kunnen geven op de uitspraak van dhr. Jagdeo, omdat het hier niet gaat om een politieke zaak, maar een nationale opstelling aangaande ons grondgebied.

Guyana heeft in haar protest naar de Internationale Court of Justice (ICJ) om te voorkomen dat Venezuela een referendum houdt ten aanzien van het door hun bestreden Essequibo gebied, een kaart opgestuurt waarbij het gebied ‘Tigri’ wordt aangegeven als te zijn Guyanees grondgebied.  Bij een nationale opstelling zou dit direct een aanleiding moeten zijn om de Guyaneze ambassadeur te ontbieden om deze kwestie nader te bespreken en te eisen dat dit alsnog gecorrigeerd wordt in lijn met de Chaguaramas overeenkomst van 1971.  Dit is een nationale zaak en geen zaak van een toevallige regering die momenteel aan de macht is.

Wij vragen aan de president van Suriname dat binnenkort een ‘fact checking’ delegatie gestuurd wordt naar het ‘Tigri gebied’ om na te gaan als het gebied daadwerkelijk is gedemilitariseerd zoals bijkans 50 jaar geleden schriftelijk was overeengekomen.                 Deze delegatie moet bestaan uit deskundigen vanuit de regering en het maatschappelijk middenveld  met een breed gedragen nationale draagvlak.

Laat het voor een ieder duidelijk zijn. Alternatief 2020 staat als één man achter elk individu en elk initiatief om onze waardigheid, eer en territoriale belangen te verdedigen. De vice president van Guyana mist elk recht, elke geloofwaardigheid en elke waardigheid om zich steeds zo laatdunkend te uiten tegenover ons als trots volk.  Het gebied `Tigri` is een nationale zaak en geen enkele regering zullen wij toestaan om op een misleidende of manipulerende wijze om te gaan met de belangen van Suriname.  Het gebied ‘Tigri’ is van Suriname !

Het Kan Anders, Wan Tra  Fas` de!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download Onze Politiek Manifest!