A20 : Open brief President De Haan moet weg

Geachte President ,

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Suriname, waaruit blijkt dat corruptie, vriendjespolitiek, nepotisme , verdeeldheid e.d. door uw beleid voortgezet worden , voelen wij ons geroepen als strijders tegen fundamenteel onrecht hiertegen op te komen. Middels deze brief wijzen wij van de politieke partij Alternatief 2020 dat dit niet de afspraak is die u gemaakt hebt met onze partij tijdens uw consultatie ronde als voorzitter van de VHP en in het bijzonder dat dit niet de belofte is die u gemaakt heeft naar het volk toe. Integendeel !

Voor ons is  de druppel zeer zeker het voorval waarbij dhr. Prenobe Bissessur , die onder meer als adviseur bij u dient , zeer duidelijk het land , de staat Suriname heeft benadeeltd onder het toeziend oog en met goedkeuring van de directeur  directeur van de SLM. Wij hadden in de media ( zie artikel ) reeds kenbaar gemaakt  dat wij het falend beleid van De Haan niet  accepteren.  Dit alles gebeurt ten tijde dat kinderen doodgaan in het ziekenhuis en sociaal zwakkeren nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Wij gaan ons met alle ons ten dienste staande middelen verzetten tegen dit beleid.

Wij zien heel duidelijk dat uw beleid het fundamenteel onrecht waartegen wij gestreden hebben tijdens de afgelopen verkiezingen, juist nu in stand wordt gehouden en dat het onrecht  juist toeneemt. Dit gaan wij als partij niet accepteren en u mag verwachten dat wij  hiertegen nog meer zullen strijden.

Gaarne vragen wij u het volgende :

  1. Dat per direct de directeur van SLM op non actief gesteld wordt en dat er een diepgaand onderzoek over het voorval van Prenobe Bissessu en ook andere twijfelgevallen worden ingesteld.
  2. Dat zowel de directeur van de SLM alsook de directeur van Grassalco vervangen worden door mensen die de capaciteit alsook de mate van integriteit hebben om een bedrijf in crisis te leiden en te herstellen.
  3. Dat het bedrag van bijkans srd 400.000.000,- dat toegekend zou worden aan respectievelijk SLM en Grassalco wordt aangehouden en dat vanuit een breder verband met deskundigen nagegaan moet worden hoe deze bedrijven uit de slop gehaald kunnen worden of indien noodzakelijk geprivatiseerd moeten worden.

In de media en ook tijdens de recente protestacties hebben wij niet geschroomd om uw kabinet een brevet van ongeschiktheid te geven , op basis van het mismanagement van het land.

Wij eisen onmiddellijke ombuiging van het huidig beleid.

Het kan anders, Wan trafas de !

Alternatief 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!