De vorige week heeft de voorzitter van A20 een bezoek gebracht naar Pierre Kondre. Hij heeft de mensen geïnformeerd over de nieuwe politiek die A20 wil introduceren met name Dienstbare Politieke.

Deze Dienstbare Politiek gaat voor het algemeen belang en niet voor een belang van een selecte groep of partij loyalisten. Dit kan alleen als er Dienstbare Leiders opstaan en gekozen worden.

De mensen waren zeer enthousiast. Hun bezorgdheid is weliswaar is nog steeds het grondenrechten probleem in Suriname waarmee vooral de inheemsen en marrons nog steeds worden geconfronteerd. De voorzitter heeft de zekerheid gegeven dat het hoog op de Agenda staat van A20.