A20 Verkiezingprogramma

Inhoud

Uitgangspunten van het Verkiezingsprogramma

1. Basisuitgangspunten

2. Strijden tegen fundamenteel onrecht

3. Trias Politica

4. Suriname eerst!

5. Sterk bestuur

 • 5.1 Dienstbaar leiderschap
 • 5.2 Mensvisie

06. Dienstbare Overheid

 • 6.1 Christelijk uitgangspunt
 • 6.2 Dienstbare samenleving
 • 6.3 Economische oriëntatie
 • 6.4 Welvaart en welzijn voor eenieder
 • 6.5 Financiën
 • 6.6 Ondernemerschap innovatie en werkgelegenheid
 • 6.7 Onderwijs

7. Mensbeeld

 • 7.1 Veiligheid
 • 7.2 Gezondheid

8. Buitenlands beleid

9. Milieu, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

 • 9.1 Milieu
 • 9.2 Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

10. Sociale evenwichtigheid

11. Tenslotte

A20 SOCIAL MEDIA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
nl_NLNL