Training aan kleine ondernemers Moengo

Ondernemerschap

Op 23 november 2019 heeft de politieke partij Alternatief 2020 een training verzorgd aan ondernemers van Moengo. Deze training is een direct gevolg van de installatie van de afdeling van A20 in Marowijne op 10 november jongsleden.

Met deze training beoogt A20 de ondernemers bewust te maken van duurzame ontwikkeling. Het is de bedoeling te werken aan capaciteitsversterking in Marowijne. De ondernemers mochten bij de introductieronde aangeven wat hun specialiteit was alsook aangeven wat zij verwachtten van de training. Er werd hierna ingespeeld op de verwachtingen van de ondernemers, die gretig gebruik maakten van de kennis van de trainer.

Enkele onderwerpen die behandeld werden, zijn: marktonderzoek, netwerken, financiën, waardeketen en ethisch ondernemen. Wat sterk naar voren kwam, was dat er een grote behoefte was naar bundeling en veilig samenwerken onder de ondernemers. Aan de partij is gevraagd zo snel als mogelijk een follow-up training te verzorgen in Moengo. A20 zal in de komende periode hieraan gehoor geven.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!