Al wat langer twijfelen we aan het ministerie van Openbare Werken en de verantwoordelijke minister. Wat is daar toch gaande vragen wij ons af. Al vanaf de huidige regering aanzit horen wij dat OW geen geld heeft. Dat zou kunnen en we hebben daar begrip voor. Maar toch kloppen er een aantal zaken niet. Vanaf dat de huidige minister leidinggeeft aan OW horen we alleen maar gemopper van personeel. Blijkbaar is de huidige minister niet in staat om te verbinden maar jaagt constant een groot deel van het personeel tegen zich in het harnas. De vakbond klaagt en ondertussen roept de minister dat er geen vakbond nodig is want hij is er voor iedereen. Al vanaf de verkiezingen horen we de minister ruzie zoeken met zijn ambtenaren. En waarschijnlijk vindt hij ook dat hij gelijk heeft. Maar er is een enorm verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

Maar wat ziet het volk ondertussen? Die zien vol gegroeide bermen, slechte wegen, goten die niet worden opgehaald, sluizen die niet op tijd opengaan. Bij de kleinste bui staan straten onder water die normaal alleen onder water staan bij langdurige regens. We zien overwoekerde kruispunten. Enorme gaten in de wegen die niet of nauwelijks gerepareerd worden. Er is sprake van een totaal verval van de huidige infrastructuur. Zo slecht als de laatste bijkans twee jaren is het lang niet geweest.

Hoe denkt deze regering dit op te lossen? Er is geld geleend bij het IMF. Dat geld is niet bedoelt voor wegen. Er komen leningen vrij bij andere instanties. Waar gaat dat geld naartoe? Is er een plan om op korte termijn te gaan werken aan de afwateringsproblemen? Hoognodig want over niet al te lange tijd gaan we de grote regentijd in en we zien nu al dat zelfs een kleine bui de boel laat onderlopen.

Waar dan blijkbaar wel geld voor is vrijgemaakt is een toilet van 377.518 SRD. Eerder werd er gesproken over 520.000 SRD maar de minister heeft dat inmiddels weerlegd. We praten dan nog steeds over ongeveer 18.000 USD. Voor 18.000 USD heb je 50% aanbetaald voor een sleutelklare driekamerwoning op een nieuwbouwproject in Paramaribo Noord. De uitleg van de minister is vervolgens dat de aanbesteding conform de regels is verlopen en dat een toilet bouwen in eigen beheer te lang duurt. Serieus? Misschien is het Dubai project deze regering dusdanig in de bol geschoten dat er toiletten worden gebouwd met gouden kranen en een wasbak van diamanten?

Het beleid lijkt een beleid van rancune. Personeel wat is aangenomen onder de vorige regering wordt naar huis gestuurd of dwars gezeten. Het personeel gaat hierop natuurlijk reageren en gaat de boel stagneren. En ondertussen stort alles in elkaar en is de belastingbetaler de dupe. 

Autoritaire leiderschapsstijl zoals de huidige minister maar ook de regering laat zien werkt niet. In alle ontwikkelde landen is men allang afgestapt van dat model. Dienend leiderschap en coachend leiderschap zijn de moderne modellen. Los van de politieke kleur probeer je ondanks verschillen van mening doelen te stellen zonder rancune en hebzucht. Hiervoor is een andere mindset nodig. Er moet gewerkt worden aan onderling vertrouwen.

De huidige minister vertrouwd niemand. Als hij de kans krijgt om zijn termijn vol te maken zal hij herinnerd worden als de minister die jarenlang in de clinch lag met zijn ambtenaren. Maar ondertussen heeft hij de stad laten verzuipen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit nieuwe politiek is.

A20 gaat dat anders doen. De juiste mensen op de juiste plek. Werken aan vertrouwen onderling ondanks de politieke kleur. En pragmatisch werken aan directe oplossingen. Niet alleen op OW maar op alle beleidsterreinen. Dit kan namelijk. A20 vertrouwt het volk. Laat het volk A20 vertrouwen.