All Hands on Deck !

Op Zaterdag 24 Juni jl zijn zijn werkers vanuit  Coronie, Nickerie, Commewijne, Wanica, Paramaribo, Marowijne, Para en Brokopondo samengekomen in de grote zaal van het Lalla Rookh gebouw om samen  met het bestuur  en overige structuren overleg te plegen betreffende de eerstkomende verkiezing.

Jong fris kader

Volgens Professor Max Huisden, bestuurslid tevens voorzitter van het wetenschappelijk bureau gaat de partij voor fris en integer kader. A20 heeft vanaf de vorige verkiezing aangegeven dat zij gaat voor een technisch kabinet. Hiervoor zijn  profielschetsen  gemaakt ,  waarbij mensen moeten voldoen aan een bepaalde  criteria.   Volgens de Professor heeft Suriname met haar rijke milieu genoeg ontwikkelingspotentie buiten de opkomende ontwikkelingen op het gebied van Olie en Gas. Het team van deskundigen is gepresenteerd aan de leden.

Landelijke campagne voor minimaal 8 zetels

De partij heeft haar kracht bij de vorige verkiezing reeds bewezen door 6 maanden voor de verkiezing te starten met de campagne  en toch landelijk bijkans 5000 stemmen te halen, 51 DNA kandidaten voor te dragen landelijk en bijkans 350 DR en RR kandidaten.  De groei is volgens de partij te danken aan mensen die landelijk gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor een nieuw Suriname.   De partij zal ook deze keer wederom een landelijke campagne voeren waarbij een deel van de structuren reeds in stelling gebracht is.  De partij gaat voor vernieuwing en rechtvaardigheid en gaat voor minimaal 8 zetels bij de eerstkomende verkiezing.

Steven Reyme : Suriname heeft andersoortige rolmodellen nodig  !

De voorzitter van de partij , Steven Reyme, riep zijn partijleden op om in de verkiezingsstrijd geen volgelingen  te maken, maar leiders en zelfredzame Surinamers.  Het fundamentele voor elke politieke partij zal moeten zijn dat je eerst van mensen moet houden, anders kan je niet van het land houden. We moeten leren om Surinamers te  waarderen ongeacht kleur, of afkomst, religie ,  huidskleur of  etniciteit. Wij hebben dienstbare leiders nodig met een andere mindset dan wij tot nog toe gezien hebben.

Decentralisatie staat centraal bij de partij.

Volgens Reyme zal A20 bij verkiezingswinst ervoor zorgen dat elk district een eigen budget krijgt en dat elk district zijn beschikbare potenties moet kunnen ontwikkelen.  Districten moeten niet afhankelijk gehouden worden van Paramaribo maar vanuit het concept van zelfredzaamheid zullen zij tot ontwikkeling gebracht worden. District commissarissen zullen voortaan rechtstreeks gekozen worden door het volk en de productie van elk district zal per district worden bepaald.  Als voorbeeld haalde hij aan dat Para geschikt is als  industrieel district, de partij wil flink investeren in de cocosolie industrie te coronie, Sipaliwini tezamen met Paramaribo kunnen op het gebied van toerisme zorgen voor een bijzonder bron van inkomsten.  Onderwijs zal gedecentraliseerd moeten worden waarbij wij niet bang moeten zijn om een afdeling van de Universiteit op te zetten voor de districten Nickerie en Coronie het .Het budget van onderwijs is schandelijk laag terwijl het bekend is dat wij heel weinig kader hebben in ons land.

Wetgeving versterken.

De partij heeft een batterij aan juristen en zal zich inzetten om wetten die het belang van de Surinaamse burger behartigen te laten invoeren en uitvoeren. Twee van de belangrijke wetten zijn volgens de partijvoorzitter ; De wet op continuïteit van beleid .  Deze wet is volgens de voorzitter belangrijk dat goede zaken van opeenvolgende regeringen overgenomen worden en dat wij niet meer onder het mom van gewijzigde beleidsinzichten steeds vrienden en familieleden accommoderen ter voortzetting van het beleid van nepotisme. ook de wet op openbaarheid van  bestuur is heel erg van belang. Het volk heeft recht op informatie, eerlijkheid en rechtvaardigheid.

Investeren in Jongeren

De partij zal deze verkiezing veel aandacht besteden aan jongeren. Een groot deel van het kiezersvolk bestaat uit jongeren die moeten beseffen dat de leiders die wij nu hebben, de leiders zijn die wij zelf gekozen hebben. Daarom heeft de partij hoog op de agenda om het onderwijssysteem van  Suriname naar een hoger niveau te tillen met de technologische mogelijkheden die nu beschikbaar zijn. Onderwijs in het binnenland mag qua kwaliteit niet verschillen van Paramaribo en de districten.

Nog één keer het offer brengen!

De voorzitter riep de leden op om alle Surinamers op te roepen om wederom een offer te brengen, maar dan is het voor de laatste keer. Wij realiseren ons dat wij geen zaken kunnen beloven die wij niet waar kunnen maken. Wij hebben ook begrip voor enkele maatregelen die genomen moeten worden zodat wij bijvoorbeeld niet onze buurlanden subsidiëren met benzine, maar als wij merken dat het volk de offers brengt en daarbij ook nog bij pinaart , terwijl vrienden en familieleden van politieke leiders geaccommodeerd worden binnen en buiten suriname dan is dit fundamenteel onrecht naar het de arme burger die nauwelijks het hoofd boven water kan houden. Hiertegen gaan wij ons verzetten als partij.

All Hands on Deck !

Diverse sprekers uit de diverse districten haalden het belang aan dat samenwerking de sleutel is tot vooruitgang.  Mevr. Chamara Faria die zelfs ook bestuurslid is van de partij in Nickerie  vanaf de vorige verkiezing,  bemoedigende de aanwezigen aan om niet voor eigenbelang te werken maar voor de partij en het land,  anders ga je ontmoedigd raken en weggaan, want wij gaan voor landsbelang en geen eigen belang.

Lid Felicia Tilborg heeft namens Para de structuren aldaar gepresenteerd en vanuit haar onderwijskundige achtergrond de mogelijkheden aangegeven die er zijn op onderwijsgebied voor jongeren en volwassenen  volgens het  PAS model dat  staat voor Passion and Action leads to Satisfaction.Coronie lieten zich ook niet onbetuigd en legden ook de nadruk op het belang om te vechten voor de eerstvolgende generatie.

Vol vuur en met overtuiging is de commitment gemaakt om zich in te zetten voor de partij en het land Suriname. Moengo en Albina , Wanica , Brokopondo en Commewijne maken zich op voor verkiezingswinst en verandering.

De voorzitter riep iedereen op om de partij zichtbaarder te maken ; ” als men ons niet kent kan men ook niet op ons stemmen”. Laten we hard samenwerken en offers brengen voor de laatste keer !. Hij vroeg de partijleden om ook financieel te ondersteunen , want wij willen geen rotzooi hebben in de partij dat wie betaalt die bepaald.

Tot slot eindigde hij de meeting met de woorden :

” Sranang ab joe moro tranga fanowdoe, joe piking , joe gran piking nanga a eerst volgende generatie !”.

Alternatief 2020

Het kan Anders , wan trafas’ dé !

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *