armoedebestrijding

Vele huishoudens hebben een inkomen dat onder de armoede grens ligt.

Armoede heeft vaak als gevolg huisvestingsproblemen.

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) noteerde een stijging van 127% van de armoedegrens vanaf 2014 tot en met 2018.

Wereldwijd houdt men momenteel rekening met de Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

De eerste SDG is de beëindiging van armoede overal en in al haar vormen.

A20 stelt dat Suriname in een vrij goede positie verkeert vanwege de kleinschaligheid van de bevolking om zodoende  armoede uit te kunnen bannen.

Enkele strategieën waar de partij aan denkt zijn:

1. Het formuleren van een armoedebeleid gebaseerd op de standpunten van de partij.

Een gedegen armoedebeleid is van eminent belang voor de economische -, sociaal- en maatschappelijke groei van land en volk. Een effectief armoedebeleid vraagt om een beleidsmatige erkenning waarbij intensieve begeleiding nodig is.

2. Economische groei, waarbij zelfvoorziening, zelfredzaamheid en ondernemerschap gepropageerd en gestimuleerd wordt.

3. Focus op empowerment.

Het vergroten van het sociaal kapitaal van mensen biedt perspectief. Awareness gericht op klimaat- en energiedoelen, biodiversiteit en genderongelijkheid. Nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen (zoals veiligheid, gezondheid ect.) en maatregelen implementeren voor iedereen.

4. Maatschappelijk kapitaal – meer zeggenschap van de burger – is ook cruciaal voor vermindering van armoede.

A20 denkt aan betere toegankelijkheid van (buurt)voorzieningen en het beïnvloeden van sociale wet- en regelgeving (jeugdbeleid, milieuwetgeving, ouderparticipatie, ect.)

A20 SOCIAL MEDIA