buitenlands beleid

Het uitgangspunt van A20 ten aanzien van het buitenlands beleid kenmerkt zich door samenwerking met andere Soevereine naties op basis van transparantie en rechtvaardigheid.

De rechtsbetrekkingen die namens Suriname worden aangegaan met andere Staten dienen altijd in de eerste plaats het belang van Suriname voor ogen te hebben en uiteraard te leiden tot wederzijds voordeel.

A20 heeft middels haar buitenlands beleid tot doel om Suriname in het kader van globalisatie een sterkere handelspositie te doen verwerven, door ons investeringsklimaat en landbouw beleid  (Agrarische productie) te verbeteren.

Het beleid met betrekking tot de internationale handel zal export gericht zijn.

Zowel Multilateraal als Regionaal zullen wij ons hiervoor sterk maken.

Binnen de CARICOM is het van belang dat wij onze positie hiertoe versterken.

Voorts dient Suriname zich beter te positioneren op het gebied van gezamenlijke strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. zoals drugssmokkel, terrorisme, money laundering etc.

Het imago van “narcostaat” dat Suriname de afgelopen tijd heeft gecreëerd dient te worden weggewerkt. A20 zal daarom een buitenlands beleid voeren dat bevorderlijk is op maatschappelijk- sociaal en cultureel gebied, te denken aan het versterken van de positie van Surinaamse sporters.

A20 is van mening dat de banden met het moederland moeten worden hersteld en versterkt.

Immers is het vanwege de vele Surinamers die in Nederland woonachtig zijn (de diaspora) en de historie tussen beide landen van eminent belang om een sterke bilaterale relatie te hebben met Nederland. Voor het herstel van de diplomatieke relatie is het van belang dat Suriname een sterke ambassadeur aanwijst in Nederland.

Daarnaast zal A20 de reeds bestaande banden met andere naties onderhouden en waar nodig versterken.

Er zullen tevens naar mogelijkheden worden gekeken om indien het belang van Suriname zulks vergt, rechtsbetrekkingen aan te gaan met landen waar Suriname nog geen significante rechtsrelatie mee heeft.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL