DIENSTBAAR LEIDERSCHAP

Dienstbaar leiderschap is de basis van A20 en het gaat hierbij om leiderschap dat gestoeld is op christelijke waarden en normen.

Leiders die namens A20 optreden moeten karaktereigenschappen hebben zoals onbaatzuchtigheid, deskundigheid, daadkracht, integriteit, transparantie, effectiviteit,  liefde, en respect voor alle mensen. Deze karaktereigenschappen zijn van belang om de mens en het land te dienen.

Alles staat en valt met leiderschap en zullen degenen, die A20 naar voren schuift om bepaalde functies te bekleden en richting te geven aan de partij, eerst een screening ondergaan, zodat vooraf getoetst wordt in hoeverre zij daadwerkelijk gekwalificeerd zijn om leidinggevende posities te vervullen.

Daarnaast is het tevens vereist om een integriteitscode te tekenen, wat inhoudt dat de personen bevestigen dat zij zich kunnen vereenzelvigen met de normen en waarden van de partij.

De leider dient het voorbeeld te zijn van de normen en waarden die binnen de samenleving moeten worden nageleefd.

A20 SOCIAL MEDIA