DIENSTBARE OVERHEID

Het doel van een dienstbare overheid is om de samenleving dienstbaar te zijn en het land op een positieve wijze te ontwikkelen.

Een dienstbare overheid handelt onder andere op basis van de beginselen van good governance, transparantie, eerlijkheid, efficiƫntie en effectiviteit.

Daarnaast bestaat een dienstbare overheid onder andere uit sterke instituten die niet corruptie gevoelig zijn.

Indien er toch sprake mocht zijn van corruptie moeten maatregelen worden getroffen tegen degenen die zich daaraan schuldig maken.

Een dienstbare overheid handelt ten alle tijden in het belang van Suriname.

Binnen een dienstbare overheid dient de wet tevens op een zodanige wijze te worden gehandhaafd, waardoor iedereen ongeacht diens functie, politieke achtergrond, vermogenstoestand etc. gehouden is om zich aan de wet te onderwerpen.

A20 SOCIAL MEDIA