DIENSTBARE POLITIEK

A20 hanteert politiek als middel om uitsluitend het belang van de natie te dienen en heeft de politiekvoering van A20 niet tot doel een selecte groep in de samenleving te verrijken.

A20 is gedreven om middels de politiek ervoor zorg te dragen dat elke Surinamer de rechten waar zij aanspraak op heeft, kan beleven.

A20 SOCIAL MEDIA