Fundamenteel onrecht

Fundamenteel onrecht is het vertrappen van regelgeving en de regels van moraal en fatsoen die aan de basis zijn van onze samenleving.

De rechten waar we enerzijds als Surinamers aanspraak op maken en de plichten die de overheid anderzijds heeft om die rechten te garanderen, zijn onder andere verankerd in onze grondwet. Enkele van deze bepalingen zijn:

  • Artikel 4; bevordering van de economie

De zorg van de Staat is gericht op:

a. De opbouw en instandhouding van een nationale economie vrij van buitenlandse overheersing

b. het deelhebben van een ieder aan de economische, sociale en culturele ontwikkeling en vooruitgang;

  • Artikel 27; recht op arbeid

Het is de plicht van de Staat om het recht op werk zoveel mogelijk te waarborgen door:

a. een planmatige beleid te voeren, gericht op volledige werkgelegenheid;

b. ontslag zonder gegronde redenen of om politieke of ideologische gronden te verbieden;

c. gelijkheid van kansen bij de keuze van beroep en soort werk te garanderen, alsmede te verbieden dat toegang tot enige functie of beroep wordt verhinderd of beperkt op grond van iemands geslacht;

d. beroepsopleiding voor werknemers te bevorderen.

e. de Staat draagt zorg voor het scheppen van de omstandigheden voor de optimale bevordering van initiatieven voor de economische productie

  • Artikel 49; recht op huisvesting

Op de Staat rust de plicht om zorg te dragen voor betaalbare huisvesting.

De afgelopen decennia heeft de Staat geen deugdelijke invulling gegeven aan haar plicht om de rechten van de burgers te waarborgen. Daarnaast is er ook sprake van grootschalige corruptie die allerlei vormen van onrechtvaardigheid met zich meebrengt.

Het gevolg hiervan is dat de samenleving niet adequaat tot ontwikkeling komt.

A20 zal tegen dit fundamenteel onrecht strijden. Immers kan niets duurzaams worden opgebouwd op een slecht fundament en is het de missie van A20 om erop toe te zien dat de basis van de samenleving hersteld wordt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL