goed bestuur

Goed bestuur houdt in dat de Staat bestuurd wordt op basis van de principes van good governance, waaronder deskundigheid, integriteit, transparantie, effectiviteit, eerlijkheid, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid.

Deze principes zijn de rode draad binnen A20 en worden ze bij elke handeling in acht genomen.

De functionarissen dienen ook onder andere op basis van deze principes getoetst te worden en indien zij in strijd handelen hiermee, zullen sancties tegen hen worden getroffen.

Wanneer doelgericht, met in achtneming van deze principes, richting wordt gegeven aan de natie, zal er sprake zijn van goed bestuur dat ontwikkeling van Suriname tot gevolg zal hebben.

A20 SOCIAL MEDIA