milieu, ruimtelijke ordening & infrastructuur

MILIEU:  Een gezond milieu vormt de basis voor een gezond land met gezonde inwoners, gezonde flora en fauna, rijke biodiversiteit en harmonieuze ecosystemen.

Suriname  is het groenste land ter wereld met  93% bosbedekking;  A20 wenst dit zo te houden!

Suriname is een land met rijke hoeveelheden schoon zoet water, een unicum in de hedendaagse wereld en een cruciale randvoorwaarde voor haast alle leven.

We moeten ons bewust zijn van wat de potenties van onze natuur zijn.

Suriname heeft planten en dieren (flora en fauna) die elders in de wereld aan het uitsterven zijn; dit kan ons voordeel opleveren.

We moeten ons gezegend land op een verantwoordelijke, duurzame manier gaan beheren.

Het milieu houdt niet alleen in, de lucht, het water en de bodem; dit is slechts het macro milieu.

Het micromilieu is de omgevingsinteractie met het leven op cellulair, biochemisch, en moleculair-genetisch niveau.

Ontwikkeling van het land moet duurzaam zijn en mag niet ten koste gaan van ons rijkste schat, ons milieu!

A20 staat voor, een ideaal evenwicht tussen duurzame economische ontwikkeling, een gezond milieu en natuurbehoud.

Er moet in het beleid een gezonde weldoordachte balans zijn tussen exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen en natuurbehoud, terwijl gebieden moeten worden bestemd en gereserveerd op basis van hun geschiktheid en een integraal ordeningsplan.

RUIMTELIJKE ORDENING en INFRASTRUCTUUR:  De ruimtelijke inrichting van Suriname en de toewijzing van bestemmingsgebieden hebben wel overwogen sturing nodig.

Factoren waaronder klimatologische, geologische, infrastructurele, sociaal economische en logistieke aspecten en bijbehorende data moeten hieraan ten grondslag liggen.

Om tot bestemming te komen moeten oa de bodemgesteldheid, de waterhuishouding, ontsluiting en ontsluitbaarheid, economische groei en ontwikkeling worden overwogen tegen de context van een duurzaam milieubeleid.

Suriname is het groenste land op aarde en dat moeten we volgens A20 onder alle omstandigheden veilig blijven stellen.

Op de lange termijn zal de hoofdstad van Suriname systematisch en geleidelijk moeten verhuizen naar een strategisch gekozen locatie op hoger gelegen grond.

Bestemmingsgebieden moeten op termijn systematisch worden geïntroduceerd; hierbij wordt rekening gehouden met belangrijke prioriteitsgebieden, zoals: geschiktheid, logistiek, sociaal economische strategie en ontsluitbaarheid.

A20 staat voor het opstellen van een geschiktheids-classificatie die gebruikt zal worden om de gebieden op deze basis een bestemming toe te bedelen.

Deze classificatie zal ten grondslag dienen van een groter bestemmingsplan en een gedetailleerder ontwikkelingsplan voor de korte, middellange- en lange-termijn, waarbij tevens geput zal worden uit reeds gedane studies en bestaande data.

Veel is reeds bekend over de geschiktheid qua bodemgesteldheid, water huishouding en klimatologische en ontsluitingsopties.

Voor agrarische doeleinden zouden de oude plantages een hernieuwde rol kunnen vervullen in de zeer vruchtbare kustvlakte van ons land.

Urbanisatie en duurzame infrastructuur daarentegen moeten geprojecteerd worden op hoger gelegen delen van ons land.

Tegelijkertijd dient de  ontsluiting van ons binnenland met zorg te worden overwogen; het is heel vaak niet voordelig het binnenland toegankelijk te maken voor industrialisatie omdat als natie ons natuurschoon onze rijkste schat is.

Voor Ecotoerisme en een duurzame groene ontwikkeling moeten specifieke gebieden worden geïdentificeerd terwijl andere gebieden liever totaal niet ontsloten moeten worden om de biodiversiteit en ecosystemen te beschermen. Met ontsluiting komt vaak urbanisatie en verlies van natuurschoon.

A20 SOCIAL MEDIA