onderwijs

Voor optimale ontwikkeling van een land is goed onderwijs noodzakelijk, zodat de burgers niet alleen de mogelijkheden die de natie biedt kunnen benutten, maar iedereen een bijdrage kan leveren aan de opbouw van het land.

Het onderwijssysteem moet voldoen aan internationale maatstaven en alle Surinamers moeten onderwijs  kunnen genieten.

De kwaliteit dient te worden gewaarborgd op alle niveaus, zodat een goede basis ten grondslag ligt van de totale onderwijsstructuur; accreditatie van alle onderwijsinstanties speelt hierbij een centrale rol.

Op die manier zal uiteindelijk Academisch Onderwijs leiden tot kwalitatief goed Toegepast Onderzoek, dat direct economisch en maatschappelijk voordeel voor het land zal teweegbrengen; bijvoorbeeld middels toepassing in de lokale productie industrie en door economisch voordeel van “Technology Licensing”.

Simultaan zal met name het Universitair gebeuren leiden tot een verruiming van kennis en ontwikkeling om de onderwijsstructuur te voeden middels “Onderzoek Gestuurd Onderwijs”.

Dit zal leiden tot een steeds beter ontwikkelde bevolking die het land op deskundige manier zal leiden tot exponentiële, duurzame groei.

De systematische toename in deskundigheid zal volgens A20, vervolgens op het bestuurlijk vlak, een exponentiele ontwikkeling van het land mogelijk maken.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL