SURINAME EERST!

A20 stelt het belang van Suriname in elk opzicht op de eerste plaats.

Op maatschappelijk- sociaal en economisch gebied is A20 slechts gericht om het Surinaams belang te dienen, zodat duurzame ontwikkeling tot stand komt en iedereen gelijke ontwikkelingskansen heeft.

Het gaat hierbij niet alleen om het belang van de samenleving, maar ook dat van de kostbare bossen, flora en fauna.

Kortom zal de duurzame bescherming van het milieu in acht worden genomen bij alle rechtshandelingen die worden verricht, waardoor het milieu niet op structurele wijze wordt vernietigd.

Wanneer Suriname op de eerste plaats wordt gezet, heeft elke handeling tot doel om Suriname middels rechtsvaardigheid te verheffen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

A20 SOCIAL MEDIA

nl_NLNL