veiligheid en justitie

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen.

In de afgelopen jaren is van dit veiligheidsgevoel onvoldoende gebleken.

A20 zal streven met de gehele surinaamse samenleving het optimale veiligheidsgevoel terug te brengen.

Het bieden van voldoende rechtsbescherming en veiligheid (openbare veiligheid, verkeersveiligheid, brandveiligheid, etc.) voor de gehele samenleving en op het totale grondgebied van Suriname zullen één van de speerpunten zijn.

De handhaving van de nationale veiligheid is van eminent belang voor een goed geordende en welvarende natie en vraagt dus een gëintegreerde benadering en aanpak dat door A20 zal worden gehanteerd.

A20 SOCIAL MEDIA