De regering meent dat zij brandstof subsidiëren voor brandstof smokkelaars die 10 miljoen+ liter brandstof in vaten smokkelen naar Guyana en Frans-Guyana op maand basis.Hun oplossing is brandstof verhogen voor alle Surinamers, dan zullen de smokkelaars  van brandstof dan niet meer gesubsidieerde brandstof kunnen verkopen…….
Waar hebben deze mensen hun bul gehaald????Ten eerste verzuimd de regering voor de zoveelste maal de prijs opbouw te overleggen met de DNA, vooral omdat het hier gaat om het fundament waarop de gehele economie bij iedere verhoging ook meegesleurd wordt in ontiegelijk veel ongerief  van steeds duurder wordende producten en diensten, terwijl de lonen, pensioenen en premies niet evenredig worden verhoogd.Sinds het aantreden van de regering Chan en Ronnie, zijn de brandstof prijzen al vier maal (4×) verhoogd en telkens werd door zijn deskundigen aangegeven dezelfde redenen; 

1 – dat de prijs veel lager ligt dan het werkelijk moet zijn( de prijs in ontwikkelde landen bedoeld men eigenlijk, zoals in Nederland en Amerika)
2 – gekoppeld aan de losgelaten zwarte markt koersen voor valuta( USD en Euro)
3 – stijging van 1 vat ruwe 0lie op de wereldmarkt en daardoor duurdere eindproducten
4 – anderen invloeden zoals verhoogde vrachtkosten (vanwege verhoogde brandstofprijzen???)


Dit zijn de Algemeen en bekende reden/verhalen van politici die aanzet zijn in het regeerakkoord centrum, kortweg de regering uitmaken.
Bij mij rijzen dan wel meteen meer vragen op, zoals hoe geen van de regeringen ooit in staat is geweest de Surinaamse Economie weerbaar te maken voor steeds het zelfde fenomeen en dat nu al 46 jaren lang?
Ik ben er wel degelijk van overtuigd dat het Anders Kan en Anders Moet, vooral met de smokkelaars van brandstof en zeker omdat het smokkelen ervan niet te verstoppen is onder hun kleding of in hun broekzak….
Die oplossingen bespreek ik op een later tijdstip, maar voor nu sluit ik af met de stelling dat de huidige regering bewust kiest voor brandstof verhogingen om het Surinaamse Volk verder uit te buiten en zichzelf daardoor sneller te kunnen verrijken…..terwijl Het Volk verder versneld verarmd….–