Alternatief 2020 heeft in haar propaganda voering naar de verkiezingen van mei 2020 toe, steeds gepleit voor nieuwepolitiekvoering in Suriname.

Zij stelde dat de decennia oude politiek te veel leidde tot verdeeldheid en vijandschap onder de bevolking en dat te vaak duurzame ontwikkeling uit is gebleven. Te vaak in het verleden hebben we gezien dat posities werden ingevuld op basis van partij loyaliteit en hiërarchische  gehoorzaamheid, patronage politiek, accommodatie van sponsoren, loze beloften of ondoordachte populariteit.

Dit leidde decennia lang tot een bestuursstructuur die te gevoelig bleek voor omkoperij, vriendjespolitiek en corruptie. Suriname besturen is traditioneel te vaak gezien als een koek waarvan de kruimels verdeeld moeten worden onder de bondgenoten en loyalisten.

A20 haar oplossingsmodel luidde consequent en duidelijk: “Het kan anders:  Strijden tegen Fundamenteel Onrecht om de ontstane scheefgroei te corrigeren, Dienstbaar Leiderschap om het vertrouwen van alle Surinamers te herstellen, Een Technisch Kabinet om de kennis en de kunde van alle Surinamers te benutten voor groene Ontwikkeling”. Cruciale ingrediënten voor een nieuwe manier van besturen in Suriname. “Suriname moet je besturen als een productie bedrijf” propageerde A20 … “Je moet een profiel omschrijving hebben voor elke bestuursfunctie en invulling geven op basis van kennis, kunde, karakter en een bewezen “track record”’.

A20 was er tot de dag na 25 mei 2020 van overtuigd dat de Surinamers massaal gereed waren voor nieuw leiderschap; dienstbaar leiderschap op basis van “100% fris kader” en zij vulde haar lijsten binnen een half jaar van hard werken in alle 10 kiesdistricten dan ook precies daarmee: Fris Kader, voorgeselecteerd op basis van onbaatzuchtigheid, integriteit, kennis en kunde! A20 groeide in dat half jaar tot grof 5.000 stemmen; een jonge maar geen kleine partij.

A20 blijft desalniettemin geloof hebben in haar roeping en boodschap omdat Suriname recht heeft op duurzame ontwikkeling; de tijd is nu! Omdat het volk A20 de kans heeft geboden haar voorbereiding voort te zetten en haar ideologie verder te doen groeien, blijft zij kritisch toezien of haar oplossingsmodel toch is doorgedrongen. Zal de invulling van de regeer structuur anno 2020 toch geschieden op basis van de door A20 gepropageerde “kennis, kunde, karakter en een bewezen ‘track record”’?

Zijn er voor de verschillende posities nu eindelijk wel goed omschreven en wel uitgebalanceerde Profiel Omschrijvingen conform ook de wet en worden alle Surinamers ingezet op basis van hun bewezen integriteit en capaciteiten? Dit zijn volgens A20, cruciale uitgangspunten die dienstbaar leiderschap mogelijk maken!

 “Gado Na Wi Fesi Man”.