A20 wil allereerst starten om de Surinaamse gemeenschap te feliciteren met de recente olievondst.

Te midden van alle minder prettige omstandigheden waarin Suriname nu verkeert zoals de coronacrisis, de financiële malaise, de crisis waarin de publieke- en private sector zich in bevindt en alle andere uitdagingen waarmee wij als natie geconfronteerd zijn, is de olievondst toch een lichtpunt dat positieve perspectieven biedt.

Uiteraard zal het niet alleen olie zijn die Suriname rijk zal maken zoals onze president dat stelde, maar zal dienstbaar leiderschap, goed bestuur, deugdelijke wetgeving en handhaving daarvan de doorslaggevende factor zijn. 

Om te komen tot stabilisering van de economie, vindt A20 het goed dat de regering eerst gestart is met het inventariseren van de huidige stand van zaken. Echter zijn de bevindingen hiervan op zijn zachts uitgedrukt zeer zorgwekkend en zelfs schokkend. A20 beseft dat we als natie voor een enorme uitdaging staan en het een poos kan duren voordat we economische groei kunnen realiseren. A20 vindt de solidariteitsheffing daarom een goede start bij de voornemens van de regering om te beginnen met de wederopbouw van onze financiële sector die momenteel in puin ligt.

Wij vragen echter bijzondere aandacht voor overige sanerings- en bezuinigingsmaateregelen die ter gezondmaking van onze economie in de nabije toekomst genomen zullen moeten worden. Wij vragen dat zaken beheersbaar blijven en dat de gemeenschap niet armer wordt dan het al is. Er moeten ook andere fiscale-, en andersoortige maatregelen worden genomen die kunnen bijdragen tot vergroting van de verdiencapaciteit van Suriname.

A20 kijkt uit naar het operationaliseren van het Spaar- en Stabilisatiefonds dat broodnodig is en dat als buffer kan functioneren in onvoorziene omstandigheden en moeilijke tijden zoals de coronacrisis. Om de zaak in balans te houden voor de werkende klasse moeten de prijzen voor eerste levensbehoeften en diensten wederom betaalbaar worden gemaakt. Zaken moeten dragelijk blijven voor de bevolking zodat men de moed niet verliest en zijn heil gaat zoeken in de criminele sfeer, stakingen, protestacties etc.

Ten aanzien van de corona-uitbraak in Suriname roept A20 de totale gemeenschap, jong en oud, op om alle maatregelen die genomen zijn vanwege de autoriteiten in acht te houden. Wij zullen het zelf zijn die ervoor moeten zorgen dat de uitbraak snel ingedamd wordt. 
Tot slot roepen wij de regering op gevolgen te verbinden aan handelingen van personen die voor deze financiële chaos gezorgd hebben, omdat het een fundamenteel onrecht is wanneer landsmiddelen niet worden ingezet ter ontwikkeling van de samenleving, maar ten eigen bate worden aangewend ter verrijking van individuen.

A20 zal daarom waar mogelijk alle stappen van deze regering om de strijd tegen corruptie aan te gaan ondersteunen. A20 merkt op dat het Openbaar Ministerie tot dusver daartoe de ondersteuning krijgt van de regering en spreekt de hoop uit dat deze trend zal worden voortgezet in de strijd tegen het fundamenteel onrecht.

A20 gelooft dat wanneer Suriname op de eerste plaats wordt gezet en dienstbaar leiderschap wordt getoond, de financiële crisis planmatig zal kunnen worden beheerst en een transformatie richting duurzame ontwikkeling kan worden gemaakt.

Het kan anders!