Dit is het Uur en de Tijd

De huidige Surinaamse regering wordt door vriend en vijand bekritiseerd vanwege zaken die zich hebben voorgedaan vanaf haar aantreden.

Goed en kwaad wisselen elkaar af, volgens Gods plan. Mensen hebben daar geen grip op; ze zijn heel beperkt, onwetend en vergankelijk. Suriname is steeds het slachtoffer geweest van zelfverrijking door politici, corruptie, nepotisme en patronage politiek die in onze geschiedenis de boventoon hebben gevoerd en inmiddels bijna traditie zijn geworden.

Pengel, Aaron, Bouterse, Venetiaan, Wijdenbosch, weer Venetiaan, Bouterse; allen hebben tijd gehad en de ure om Suriname naar grotere hoogten te brengen. De resultaten zijn ons als samenleving bekend. Hun uur en tijd is inmiddels voorbijgegaan. Ook de huidige regering o.l.v. President Santokhi heeft nu zijn uur en tijd om te doen waartoe ze geroepen zijn. Wat zullen we van deze dingen zeggen? Ze hebben zoveel beloofd tijdens campagnes, terwijl we iets totaal anders zien.

De achterban meende te gaan voor “change” op 25 mei 2020. In de tussentijd gaat ons mooi en geliefd land met haar inwoners gebukt onder veel. Steeds hoger wordende inflatie, dagelijkse prijsstijgingen, terwijl de salarissen niet navenant aangepast worden. De regeringsleiders beloofden steeds dat de zwaarste lasten zouden worden gedragen door de “breedste schouders”, echter is daar tot heden niks van te merken.

Excessen worden achteraf teruggedraaid door het parlement, weliswaar vaak na enorme druk vanuit de samenleving. De forse verhogingen van vergoeding voor het zakelijk gebruik van privé voertuigen, de NV SURFIN zijn enkele recente voorbeelden. Een nieuwigheid tegenwoordig is het racisme dat tegenwoordig openlijk de kop op steekt.

President ik vraag u om ervoor te waken dat dit fenomeen dit land niet vernietigd. Bij dit alles vraag ik mij af of men wel weet wat dienend leiderschap is. Dienend leiderschap is goed snappen wat de behoefte van het volk is, hierop in te spelen waardoor er effectiever geregeerd kan worden. Er zijn zoveel nijpende behoeften onder het volk, waarvan het armoedevraagstuk, de economische situatie en de Covid-19 situatie zijn slechts enkelen zijn die ik noem.

Huidige machthebbers, u bent nu in de voorlinie, maar het is in een mum van tijd voorbij; gaat u de geschiedenis maar na. Er is geen overheid dan door God geplaatst, maar diezelfde overheid zal ook ter verantwoording worden geroepen.

Ik voel mij verplicht u steeds erop te attenderen dat regeren een nobele daad moeten zijn en geen money making periode. U als regering hebt nu gelegenheid “foe set eng”. Het is uw uur en uw tijd.

‘Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd;’

Prediker 3:1 NBG51

Apostel Steven Reyme

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!