Doe en A20 Geen onderscheid op basis van ras of komaf

Het markeert de viering van de overwinning van het goede op het kwade. Het wordt ook genoemd de lente feest. Het is de tijd dat de landbouwgronden worden ingezaaid en andere zakelijke voorbereidingen worden getroffen voor het aankomend Nieuwjaar. 

Op Phagwa dag spelen Surinamers met kleuren, water, bloemen met elkaar. Op deze dag lijkt ons land een natie te zijn. Er is geen onderscheid op basis van ras of komaf. Op deze dag kunnen wij zien  hoe wij als burgers met elkaar moeten omgaan. Een ieder is gelijk en alles wordt gedeeld. Dit feest biedt ook de mogelijkheid om een nieuw begin te maken. 

DOE en A20 spreken de hoop uit dat dit nieuw begin waar wij voor elkaar zijn, elkaar bijstaan en met elkaar samen op trekken niet alleen geldt voor deze dag maar dat wij als samenleving dit internaliseren en het de houding wordt van elke Surinamer. Dat wij mogen leven voor elkaar op welke positie in de samenleving wij ons mogen bevinden. Dat al ons handelen gericht is op het goed laten gaan voor onze naaste en niet meer en alleen gericht is op ons zelf en onze naasten. DOE en A20 spreken de hoop uit dat dit feest de ogen opent van de huidige en toekomstige leiders om de gedachte van Phagwa in al hun handelingen mee te nemen. DOE en A20 wensen de gehele samenleving een Subh Holi toe

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!