DOE en A20 keuren handelingen vp en beveiliging af

Zij dient altijd door de samenleving beschermt te worden. Het is ook een taak vd Pers om oneffenheden binnen de samenleving aan het licht te brengen. Het ontnemen of belemmeren van het recht van de pers om zaken boven water te halen versterkt het autoritair optreden alleen maar. Een situatie die wij in Suriname niet willen hebben.

Elke journalist en burger moet zich ten alle tijde veilig voelen in het uitoefen van zijn werkzaamheden. Daarbij dienen de universele normen en waarden in acht te worden genomen. Het beperken casi quo weg drukken van de normen en waarden binnen een samenleving door hoge autoriteiten zorgt er alleen maar voor, dat de samenleving niet alleen afbrokkelt in termen van recht & wet, waarden en normen, maar steeds gevaarlijker en corrupter wordt. Ook wordt het land onaantrekkelijk voor nationale en internationale investeerders en kader.

DOE en A20 strijden voor een samenleving waar normen en waarden hoog aangeschreven staan. Corruptie in al haar vormen wordt aangepakt en leiders naar voren komen die begrijpen dat zij er niet zijn om gediend te worden maar om te dienen. DOE en A20 veroordelen daarom nogmaals met klem het gebeurde en eisen dat er consequenties voortvloeien voor de daders. Wij  roepen de President op om zijn rol  als vader des vaderland uit tedragen.

Bestuurderen moeten beslist na laten machtsvertoon en -misbruik ten toon te stellen.

A20 en DOE roepen alle hoogwaardigheidsbekleders op om het goede voorbeeld te zijn voor de samenleving opdat wij met elkaar kunnen samenwerken aan het versterken van ons geliefd land. President, ministers en DNA-leden handel altijd in het voordeel van de samenleving en spreek zeker niet recht wat krom is.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!