Duurzame ontwikkeling nodig

Welke regering er ook komt, na de verkiezing van 2020, zal voor grote uitdagingen komen te staan.

Immers is het reëel dat in het jaar 2020, met name de periode na de verkiezing, de oogst van mismanagement van de staatsinkomsten met alle gevolgen van dien voor de verschillende sectoren, sterker voelbaar zal zijn. Suriname staat daarom in het jaar 2020 op een kruispunt. Zo reageert voorzitter Steven Reyme van Alternatief 2020 (A20) op een vraag van Starnieuws over de verwachtingen voor het komende jaar.

Het principe van zaaien en oogsten is universeel. De instabiliteit op economisch, maatschappelijk- en sociaal gebied, maakt het evident dat de afgelopen periode niet afdoende gezaaid is in het belang van Suriname. Vandaar dat A20 geen goede oogst verwacht. “Afhangende van de leiders die wij zullen kiezen om aan het roer van ons land te staan, zullen we of verder zaaien in onrechtvaardigheid en de desastreuze gevolgen daarvan blijven oogsten of de crisis overbruggen en een koers van duurzame ontwikkeling opvaren,” meent A20.

“Wij van A20 geloven dat ondanks wij voor grote uitdagingen staan, dienstbare, integere, deskundige en rechtvaardige leiders wel het verschil kunnen maken en de noodzakelijke veranderingen teweeg kunnen brengen. 2020 markeert het verkiezingsjaar, waarbij wij van A20 geloven dat indien wij als Surinamers het echt anders willen in ons land en nieuwe leiders de kans geven, het parlement verstrekt kan worden met nieuw kader en frisse ideeën gericht op rechtvaardigheid, hetgeen de natie zal verheffen. Integere en dienende leiders die Suriname naar de next level zullen brengen”.

Op financieel en economisch vlak zal Suriname in 2020 nog zeker ‘strugglen’ vanwege de vele leningen die gesloten zijn in de achter ons liggende jaren, meent Reyme. Doordat geleende geldsommen niet op effectieve wijze zijn geïnvesteerd in de productiesector en het bedrijfsleven, maar het accent meer gelegd is op het sociaal gebied, is Suriname momenteel in moeilijk vaarwater. “Om een nieuwe koers op te kunnen gaan, zal het leiderschap vergen met daadkracht om in de eerste plaats eerlijk te zijn tegen het volk over de moeilijke periode die wij tegemoet gaan, waarbij het volk offers zal moeten brengen”.

Het spaar- en kredietfonds dat is opgericht heeft zijn nut nog niet bewezen, zegt A20. Er is niet afdoende geïnvesteerd in de productiesector en hebben veel productiebedrijven grote verliezen moeten incasseren en zijn velen zelfs failliet gegaan. Kortom onze economie is enigszins op zijn kop en dat zal zich moeten herstellen. Dit zal geld, know how en tijd kosten. Indien de nieuwe regering die komt het meent met het volk en het land, zullen bezuinigingsmaatregelen toegepast moeten worden, omdat dit onvermijdelijk is. “Het zal in het begin pijn doen, maar op lang termijn zullen wij en de toekomstige generaties de vruchten plukken van deze offers”.

Voor wat betreft andere maatschappelijke aspecten zullen ook daar hervormingen plaats moeten vinden. “Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan onderwijs en educatie, gezondheidszorg, sport en vertier voor jongeren en huisvesting. Deze zaken zijn namelijk van eminent belang voor een gezonde samenleving”, meent de partijleider. Hoewel Suriname zich in moeilijk vaarwater bevindt, heeft A20 er alle geloof in dat “wij als natie in het belang van het land in staat zijn om een nieuwe weg op te gaan; dat wij als natie dus klaar zijn om te kiezen voor herstel en verandering”.

Wat het jaar 2020 zal betekenen voor Suriname, is de verantwoordelijkheid van elke Surinamer. “De plicht rust op ons allen om de juiste keuzes te maken op dit kruispunt waar Suriname zich bevindt. Als we bewust ervoor kiezen om het fundamenteel onrecht te bestrijden, Suriname op de eerste plaats te zetten en dienstbare leiders aanstellen, dan zal het jaar 2020 het begin zijn van een transformatie richting duurzame ontwikkeling en voorspoed. A20 gelooft in de potentie van Suriname en het Surinaamse volk. Wij zijn immers gezegend met alle rijkdommen die een land zich maar kan wensen. We hebben een goede basis van saamhorigheid onder de bevolking en daarnaast is er afdoende deskundigheid en vertrouwen in eigen kunnen. A20 roept alle Surinamers daarom op om in het jaar 2020 te zaaien in het belang van Suriname en te kiezen voor de weg van vernieuwing en verandering. Het kan aders; wan tra fas’ de!”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!