A20 : Open brief President De Haan moet weg

Geachte President , Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Suriname, waaruit blijkt dat corruptie, vriendjespolitiek, nepotisme , verdeeldheid e.d. door uw beleid voortgezet worden , voelen wij ons geroepen als strijders tegen fundamenteel onrecht hiertegen op te komen. Middels deze brief wijzen wij van de politieke partij Alternatief 2020 dat dit niet de afspraak …

A20 : Open brief President De Haan moet weg Read More »

A20: De drogreden voorbij (update).

Vorig jaar augustus schreven wij een artikel met de titel “De drogreden voorbij”. Dit artikel werd door de grootste coalitiepartner slecht gepruimd dus al snel volgde er een debat tussen de heren Mahinder Jogi en Steven Reyme in het programma To The point

en_USEN