Moederdag

Moederdag wordt in Suriname op de tweede zondag van mei gevierd. Echter hanteren sommige landen de eerste of derde zondag van mei als de viering van moederdag. Op deze dag brengen wij hulde aan onze moeder, of zij die voor ons de zorgtaken op zich hebben genomen.

CBVS de ondergeschikte rol

Ik ben enorm verbaasd van de ontwikkelingen rondom de inzet van de regering om alle verantwoordelijkheden van de Centrale Bank Van Suriname te ontnemen als autoriteit en die bevoegdheden te stoppen in de handen van een andere entiteit

A20 gives back

Op zaterdag 19 december 2020 heeft de afdeling Wanica van de politieke partij Alternatief 2020 voedselpakketten uitgedeeld aan minderbedeelden. Twaalf behoeftige gezinnen, allen wonende te Wanica, hebben een pakket ontvangen.

Srefidensi en onze toekomst

Alternatief 2020 (A20) feliciteert Suriname met 45 jaren onafhankelijkheid! Als rechtgeaarde Surinamers zijn we verheugd dat deze stap naar onafhankelijkheid gezet is. Maar … anno 2020 hadden wij, gezien de rijkdommen en zegeningen van ons land, welvarend moeten zijn!

Het ‘patroon’ van de patronage

De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Vanaf het aantreden van deze regering is op verschillende momenten met verontwaardiging gereageerd op voornamelijk het benoemingsbeleid.

en_USEN