Suriname is aan verandering toe

Deze verandering zal moeten beginnen bij, onder andere, de leiders van het land. Leiderschap is te vinden op verschillende niveau’s; dit kan zijn in het gezin, op school, bij ondernemers, artsen, sporters, religieuzen en ook in de politiek.

DE IDEOLOGIE VAN A20

Alternatief 2020 heeft in haar propaganda voering naar de verkiezingen van mei 2020 toe, steeds gepleit voor nieuwepolitiekvoering in Suriname.

Zij stelde dat de decennia oude politiek te veel leidde tot verdeeldheid en vijandschap onder de bevolking en dat te vaak duurzame ontwikkeling uit is gebleven.

Suriname verdient ‘the right person on the right place’

Er zijn de afgelopen periode verschillende zorgwekkende ontwikkelingen op politiek gebied waardoor de maatschappelijke roep om behoorlijk bestuur steeds groter wordt. Daarom is het juist nu nuttig om de discussie te voeren voor het kiezen of het benoemen van districtscommissarissen (dc’s) en voor wat de rvc-leden betreft de grondslagen van hun benoemingen.

en_USEN