Hard werkende Surinamers verdienen meer zekerheid

Vandaag 1 mei, herdenken wij de Internationale Dag van de Arbeid. Als wij om ons heen kijken dan merken wij dat Surinamers altijd harde werkers zijn geweest. Onze voorouders hebben met hun bloed zweet en tranen bijgedragen aan de opbouw van dit land door onder andere te arbeiden op de plantages, in onze bossen, op de rivieren etc.

De Surinamer werkt hard, in de hoop om niet alleen te overleven, maar ook een leven te hebben van overvloed. Kortom er wordt gewerkt zodat men een goede levenskwaliteit kan hebben.

Reeds geruime tijd zit Suriname in een diep dal, waarbij het zeer moeilijk is voor de arbeider om vooruit te komen en zekerheid te hebben. De huidige economische situatie in ons land heeft tot gevolg dat zelfs het harde werk van onze arbeiders steeds vaker maar een karig loon oplevert, waarbij men over het algemeen met kunst en vliegwerk aan het end van de maand de eindjes bij elkaar moet knopen. Door de dagelijkse stijging van de valutakoersen en de prijzen in de winkels is de situatie voor de arbeider de afgelopen periode steeds nijpender geworden en is het zuur verdiend loon steeds minder waard. Een verandering voor de arbeidsklasse is dus noodzakelijk!

Wij van A20 zullen niet toestaan dat harde werkers in ons geliefd land ooit weer in een dergelijke situatie als heden ten dage terecht komen. Arbeiders moeten een waardevast loon krijgen voor hun harde arbeid om daarmee een goede kwaliteit van leven voor henzelf en hun gezin te kunnen waarborgen. Gepensioneerden zullen genieten van hun opgebouwd pensioen vanwege geleverde arbeid. Onze jeugd zal na hard te hebben gestudeerd zich goed kunnen positioneren in de arbeidsklasse. Geen arbeid die ooit is verricht in Suriname is of was tevergeefs. Met integer- en dienstbaar leiderschap, opoffering door iedereen en arbeid van alle Surinamers, zullen wij als natie uit dit dal komen.

Wij van A20 danken iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de opbouw van ons geliefd land Suriname, door hard te arbeiden op elk niveau. Wij gedenken hierbij onder andere de wachter, de interieurverzorgster, de onderwijzer, de ingenieur, de landbouwer, de gewapende machten, de gezondheidswerkers, de bus- en taxichauffeurs, de beleidsmakers, de private sector en alle andere groepen. 

Wan Switi wroko man dei. Yepi de na pasi. Wan kinki e kon. Het kan anders!Alternatief 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print