(De ketenen zijn niet verbroken)

We wonen in een prachtig land waar vele rassen en nationaliteiten in harmonie samenleven. Suriname is door zware stormen gegaan, maar het staat nog steeds overeind.

De harmonie was er niet altijd. Een bepaalde groep is jarenlang gebukt gegaan onder slavernij. Het woord slavernij zal u allen wel bekend zijn. Het betekent de ander onderdrukken en aan zich onderwerpen. Dit woord horen wij vaak, vooral tegen de tijd dat 1 juli, de datum van de afschaffing van de slavernij nadert.

Waar zijn we naar op weg?
Elk jaar wordt op 1 juli de afschaffing van de slavernij gevierd. We vieren het feit dat we niet meer in het keurslijf van de witte Meester te hoeven te lopen maar vooral dat we nu zelf mogen bepalen in welke richting wij ons leven willen dirigeren. Als wij een blik werpen in onze huidige Surinaamse
samenleving, moeten wij concluderen dat we niet de goede richting opgaan. We zijn hard op weg om in Suriname een egocentrische cultuur te manifesteren, wat het uitsluiten van bepaalde bevolkingsgroepen in de hand
werkt.

Je zou kunnen zeggen dat we de ene slavernij voor de andere hebben ingeruild. Eerst werd ons leven door de blanke bepaald en nu zijn we slaaf van het egocentrisme.

Egocentrisme is een term uit de psychologie. Wie egocentrisch is, heeft een verminderd vermogen om zich in een ander of diens standpunten of gevoel te verplaatsen. Het gevolg is dat die persoon zijn eigen visie en belangen centraal stelt en er vaak van uitgaat dat zijn visie ook de visie van anderen is. Hij bekijkt de wereld door de bril van zijn eigen behoeften. Omdat zijn eigen behoeften centraal staan, valt er veel buiten zijn blikveld maar dat weet hij niet. Het heeft dus geen zin om hem daarop te wijzen want voor hem is het een blinde vlek. En een blinde vlek veroorzaakt een vertekening van een wereldbeeld. Die vertekening is voor degene zelf onzichtbaar maar voor anderen wel merkbaar.

Egocentrisme dient niet te worden verward met egoïsme. Egoïsme is simpelweg het handelen uit eigenbelang.
Egocentrisch is vrij letterlijk vertaald: ”Het ik middelpunt” (ego = ik en centrum = het middelpunt.) Dit betekent dat egocentrische mensen geloven dat de wereld om hen draait (met zichzelf als een middelpunt) en dat hun eigen inzicht en belangen bovenaan staan. Vaak hoort bij egocentrisme ook egoïsme, wat inhoudt dat egocentrische mensen uit eigen belang handelen.

Over het algemeen hebben de meeste mensen wel een vorm van egoïsme, wat lang niet altijd slecht is. Het is immers heel belangrijk om soms jezelf centraal te stellen en voor jezelf op te komen. Een egoïstisch persoon weet heel goed dat de ander ook belangen heeft, terwijl een egocentrisch persoon die belangen vaak niet eens kent. Je zou kunnen zeggen dat het verschil is dat egoïstisch meer ‘naar’ jezelf ‘toe’ gericht is en egocentrisch handelt meer ‘vanuit zichzelf.’ Egocentrisch is niet minder negatief dan egoïstisch.

Tenslotte: Niemand vindt het leuk om te horen dat hij of zij egocentrisch is. We willen allemaal graag geloven dat wij empathisch en medelevend zijn, en dat we net zo veel rekening houden met de gevoelens van anderen, als met die van onszelf. Maar de gewoonte, om ons meer te richten op onszelf dan op anderen is er jammer genoeg ingeslopen en het ziet ernaar uit dat egocentrisme de leef cultuur van Suriname zal blijven. (a kon foe tan) Met onze manier van leven, dwingen we elkaar in het keurslijf van egocentrisme.

Het is nog niet te laat om het tij te keren.

Op 1 juli a.s. vieren wij voor de zoveelste keer het heuglijke feit dat we zelf mogen bepalen in welke richting we als Surinaams volk op willen gaan:

-Willen we ons nageslacht een egocentrische samenleving opdringen of willen wij streven om dienende leiders te zijn?

-Willen we ons land en volk aan de wereld presenteren als egocentrisch of willen wij offers brengen voor de volgende generatie?

-Wij van A20 streven ernaar om Suriname op de kaart neer te zetten als een geciviliseerde, geordende, integere en veilige rechtstaat waar dienstbaar leiderschap elke vorm van slavernij terug dringt. “Ef krosi no priti bigi a nafu nai bigi” (we kunnen het tij nog keren)

Wij van A20 wensen u een bevrijdende en liefdevolle Keti-Koti toe.