Hoogste tijd voor een solidariteitsbijdrage vanuit de regering deel 1

Diezelfde avond beloofde de nieuwbakken President het volgende:

“Zo gaat deze regering vanaf de President, alle ministers, ook een solidariteitsbedrag moeten betalen om jullie te helpen om uit de crisis te komen. Maar niet alleen deze regering, maar a regering sang gwe, gaat ook een solidariteit moeten betalen om jullie uit die pinarie te halen”.

Twee jaren later is er geen zichtbaar gestructureerd noch transparant plan gepresenteerd door de President, zijn ministers of zijn adviseurs hoe deze belofte ingelost is. Er worden totaal geen stappen ondernomen om tot een concept plan te komen, laat staan een gedragen juridisch onderbouwd plan om de President, Vice-President, ministers, hoge adviseurs die nu – als die in het verleden hebben aangezeten – een solidariteitsbijdrage te laten betalen. 

President wij roepen u en uw regering  op om deze belofte te vervullen.  

Omdat politieke functies in de kern van tijdelijke aard zijn, kan het nooit en te nimmer de bedoeling zijn dat voorzieningen voor politiek ingevulde functies doorlopen totdat de persoon zijn laatste adem uitblaast. Hierbij stellen wij ons bewust op het standpunt dat een uitzondering gemaakt wordt voor de hoogst gekozen functies van de Staat namelijk die van President en Vice-President. De reden hiertoe is omdat wij zien dat deze functies niet alleen voor een hele kleine groep Surinamers weggelegd is, maar tevens de enige functies zijn die op een gestructureerde regelmatige basis invulling krijgen volgens vooraf gestelde voorwaarden en richtlijnen, geregeld in de Grondwet. Bij alle andere politieke functies merken wij op dat die steeds naar willekeur van een toevallige politieke coalitie, een toevallige persoon met een goede of een slechte inborst, worden ingevuld. En dit druppelt vervolgens door naar alle onderste lagen van bestuur en de onderste lagen van de organisatie. Ons land is zo in politiek verval dat zelfs functies in de onderste lagen politiek ingevuld worden in organisaties van onze overheid.

Daarom roepen we de president op, indien hij serieus één van zijn eerste beloften als President wilt inlossen, binnen afzienbare tijd wettelijke voorzieningen te treffen om alle levenslange voordelen af te schaffen. Het volk moet niet zorgen voor iemand die 1 jaar of enkele jaren heeft gediend als minister in dit land. Deze ex ambtsdragers dienen zoals alle andere ambtenaren recht te hebben op hun pensioenregeling en sociale voorzieningen.

A20 doet een beroep op alle (oud) ministers, DNA leden en voormalig adviseurs vanuit alle politieke partijen die tot heden vanuit de overheid gebruik maken van levenslange overheidsvoorzieningen per direct op om vanuit sympathie met het volk symboliek 10% van hun overheidsinkomsten, betaald uit belastingmiddelen, terug te storten op de rekening van Financiën. Deze oproep geldt óók voor oud-President Desiré Delano Bouterse en ex Vice- President Ameerali. 

Waarom de uitvoering van de symbolische oproep een krachtig signaal geeft is omdat óók oud- politici die tot heden gretig gebruik maken van deze voorzieningen in tijden van crisis, hiermee laten zien hun politieke intriges aan een kant te (willen) zetten en letterlijk hun geld plaatsen waar hun mond is. Dit gedrag zou een precedent scheppen om afscheid te nemen van deze onverantwoorde levenslange voorzieningen gegeven voornamelijk aan nog jonge capabele mannen en vrouwen die na hun tijdelijke ministerschap voldoende in staat zijn om hun leven op de arbeidsmarkt weer op te pakken.

Als menig persoon die overweegt het ministerschap of andere politieke functies te aanvaarden met als doel levenslange voorzieningen een soort van dekking, dan is hij/ zij niet geschikt voor deze positie, daar deze functies meer moeten gezien worden als dienende functies voor land en volk. Het zou een eer moeten zijn om in de gelegenheid gesteld te worden om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang van Suriname. 

Zal dit niet betekenen dat er niemand over zal blijven om de functies in te vullen zoals men ook gaat willen doen beweren? Absoluut niet. Wat er gaat gebeuren is dat alleen zij die geen oneigenlijke dekking voor hun ministerschapbesluit willen, zullen kiezen om zich in te zetten voor die functie. Dat betekent dat je bijvoorbaat gelukzoekers begint uit te sluiten. Wij zijn verplicht om ons op te stellen als dienende leiders die niet werken aan de volgende verkiezingswinst maar voor de volgende generatie. 

A20. Wan Tra Fas De!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!