Donderdag 24 oktober jongstlede heeft een A20 delegatie het district Nickerie bezocht, voor een tweetal informatieve bijeenkomsten.
Onderweg zijn er diverse stops gemaakt te Saramacca, Coronie en Wageningen om te praten met A20 symphatisanten.

De eerste vergadering te Nieuw Nickerie werd voornamelijk bezocht door Nickeriaanse mannen. Er is gesproken over hun politieke intensies en visies. Er waren ongeveer 16 aanwezigen in de zaal waaronder een relatief groot aantal ontevreden buschauffeurs, vissers, een landbouwer en een bestuurslid van een viscollectief.

De buschauffeurs gaven aan problemen te hebben met vergunningen, oneerlijke concurrentie van onder meer Guyanese bussen die vanuit Georgetown rechtstreeks naar Paramaribo rijden zonder Surinaamse vergunning.

De Overheid heeft, naar hun zeggen, zonder overleg met de chauffeurs vergunningen ingetrokken en de routes gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn nu 32 chauffeurs en hun gezinnen brodeloos. Guyaneze bussen halen illegaal voordeel uit deze situatie. Er is ook aandacht gevraagd voor wildgroei in het taxiwezen.

Wat de vissers betreft is er een heel ander probleem. Surinamers willen meestal niet dagenlang op zee varen en vissen. De Surinaamse vis-ondernemers hebben daarom Guyanees personeel nodig. Die zijn er wel maar de Surinaamse Overheid is streng met het toelaten van Guyanezen op Surinaams grondgebied en het geven van werkvergunningen. De vissers vragen aandacht voor dit probleem.

Wat landbouw betreft werd het probleem van onvoldoende beschikbaar irrigatiewater naar voren gebracht. Pompgemalen en andere voorzieningen zijn verwaarloosd. Er dient meer in deze infrastructuur te worden geïnvesteerd.

De delegatie van A20 heeft de problemen aangehoord en er zal verder met deze mensen communiceren. Verder is uitleg gegeven waar A20 voorstaat en wat de principes zijn. Ook is er meer verteld over A20.

De aanwezigen waren enhousiast te horen dat “Wan tra fassie de”.