Intentieverklaring DOE en A20 voor politiek samenwerkingsverband

Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op vrijdag 27 november 2020 de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en Alternatief 2020 (A20), een intentieverklaring met het doel een politiek samenwerkingsverband aan te gaan.

Deze intentie van samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect, eerlijkheid en transparantie, die voortvloeien uit de kernwaarden, ideologie en identiteit van beide partijen.

A20 en DOE geven hiermee gehoor aan de roep van het volk tot samenbundeling van buiten parlementaire politieke partijen. In dit licht streven partijen naar eerlijke, deskundige, integere en dienstbare leiders in de leiding van Suriname, die het mogelijk maken, welvaart en welzijn voor elke Surinamer te realiseren en een gezond en welvarend land te creëren.
“Wij hebben in dit tijdvak in Suriname, dienstbare leiders nodig die het belang van land en volk dienen boven alles,” aldus Steven Reyme voorzitter A20.

“Het belang van eenduidigheid van leiders voor het ontwikkelen en uitvoeren van een gedegen ontwikkelingsvisie, is nodig om de burger houvast en hoop te geven op een betere toekomst,” vult Steven Alfaisi, voorzitter van DOE aan.

Partijen zetten met het tekenen van deze intentieverklaring de stap naar eventuele samenwerking om tenslotte te geraken tot een betrouwbaar politiek alternatief.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

Download Onze Politiek Manifest!