Ik ben Steven Reyme, gehuwd met Vanessa Soerowidjojo. We hebben samen 2 kinderen, Miracle en Treasure. Ook hebben wij een pleegdochter Meriel. In het dagelijks leven ben ik predikant en geef als Apostel leiding aan de gemeente Logos International. Ik ben als trainer verbonden aan KES (Kennis en Expertisecentrum Suriname) samen met Humprey Bendt en Robby Rijssel. Ook ben ik parttime als decaan verbonden aan het Natuur Technisch Instituut Suriname (NATIN).

Op geestelijk gebied ben ik dagelijks bezig met het begeleiden en onderwijzen van personen. Ook besteed ik dagelijks ruim aandacht aan het oplossen van sociaal- maatschappelijke issues en noden van personen op alle niveaus. De kerk kan heden ten dage gezien worden als een bedrijf dus ik opereer ook op bestuurlijk niveau door de gemeentes die vallen onder Logos International alsook de hoofdgemeente te leiden en managen.  
 
Op maatschappelijk niveau ben ik ook dagelijks bezig met jongeren. In dit kader is in 2005 de Stichting ABSO opgericht. ABSO, staat voor Abra Broki, Beekhuizen, Saron & Omgeving en heeft als doel een bijdrage te leveren bij het helpen vormen en begeleiden van jongeren in de genoemde buurten. Wij zijn bij ABSO voornamelijk met sport bezig.
 
Vanaf 2003 ben ik ook “motivational speaker”. Hiervoor bezoek ik verschillende scholen om leerlingen en studenten te motiveren. Ik ben gecertificeerd Leadership coach en verleen mijn diensten aan scholen en bedrijven.
 
Ik ben in de politiek gestapt om Suriname verder op maatschappelijk niveau en ook op bestuurlijk niveau te dienen. Het is altijd mijn verlangen om mijn medemens te helpen en te dienen en politiek kan als middel gebruikt gebruikt worden om dit op bestuurlijk niveau te realiseren.
 
Ik zal mij inzetten voor leiderschap, meer in de sfeer van Surinamers bewust te maken van de transformatie die zij moeten maken van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Om dit te bereiken moet gefocust worden op persoonlijk leiderschap, omdat alles staat en valt met leiderschap. In de visie van A20 moet dit heel vroeg gebeuren.

Ik zal mij er dus voor inzetten dat heel vroeg het Surinaams kind in zijn denken onafhankelijk zal zijn, waardoor een positief mensbeeld vroeg kan ontstaan. Met een positief mensbeeld kan je veel meer bereiken in het leven dan met een negatief mensbeeld. Een positief mensbeeld is een goede basis voor leiderschap om niet alleen jezelf maar ook anderen te helpen.
 
Ik roep alle Surinamers op zich klaar te maken om bewust te gaan naar de stembus. Laat je niet wijs maken dat als je stemt voor een zogenaamde kleine partij jouw stem verloren gaat. Belangrijk om te weten is dat elke verandering en hervorming die je wilt doorvoeren altijd met een kleine stap begint.
A20 is een nieuwe en jonge partij en wij roepen eenieder op om A20 te stemmen. Laat u niet misleiden en afleiden.

We zien steeds dezelfde gezichten in de politiek in Suriname. Het is tijd voor nieuw leiderschap in Suriname met frisse en nieuwe ideeën. Elke keer dat er nieuw leiderschap komt is er een mogelijkheid voor vernieuwing en verandering die nodig is voor ontwikkeling. Daarom roep ik alle Surinamers op om te stemmen op A20 omdat het anders kan, Wan Tra Fas’ de!

Download Onze Politiek Manifest!