Ik ben Enrico Lemmert, een trotse 29- jarige Surinamer, vanaf jongsaf gewoond aan de Ephraimzegenweg.

In het dagelijks leven ben ik onderwijzer en docent binnen het beroepsonderwijs en verder heb ik ook mijn eigen onderneming binnen de bouwsector.

Een passie van mij is muziek en dat doe ik vanaf jongsaf. Behalve dat muziek helpt om tot rust te komen, helpt muziek mij ook om mijn creativiteit te vergroten op elk gebied.
Een andere passie van mij is het coachen en begeleiden van jongeren en vooral ze leren om hun doelen na te streven.

In mijn studie looptijd, heb ik opgemerkt dat ons onderwijssysteem niet meer volledig voldoet aan de maatschappij standaarden, wat frustratie en demotivatie meebrengt voor de studenten. Sommigen haken af, andere kunnen niet verder vanwege beperkte studiekeuze enz.

Het onderwijs vind ik het belangerijkste orgaan van een land, omdat alles daaruit voortvloeit en het fundament vormt voor de ontwikkeling van een land. Verder draagt het bij aan het gedrag, denkvermogen, denkcapaciteit en ontwikkeling van de burgers.

Onderwijzen is opvoeden
Onderwijzen is richten
Onderwijzen is transformeren
Onderwijzen is ontwikkelen
Onderwijzen is beschermen
Onderwijzen is voorbereiden
Onderwijzen is reproduceren
Onderwijzen is beinvloeden
Onderwijzen is kennis bijbrengen
Onderwijzen is de Basis.

Ik ben lid van Alternatief 2020 geworden, omdat ik me terug kan vinden in de visie. Des te meer nog in een periode waar er roep is naar Leiderschap, dan wil ik niet meer slabakken, maar mijn plaats innemen.

Verder wil ik me politiek inzetten voor de volgende zaken:

*Meer innovatie binnen het onderwijs:
Ik geloof dat er meer innovatie nodig is binnen het onderwijs, omdat er nog heel wat manieren zijn om het onderwijs te ontplooien. Verder geloof ik dat het onderwijs één van de meest belangrijkste sleutels is voor de ontwikkeling van mens en land.

“The education of now is the economy of tomorrow”.

*Het stimuleren van Jong-ondernemerschap is nodig:
– Omdat het goed is om op jonge leeftijd te leren ondernemen en om op zelfstandige wijze te komen aan jou materiële & levensbehoefte behoeften.
– Verder is het nodig dat jonge mensen gestimuleerd worden en die push krijgen in het verwezenlijken van hun dromen.
*Verdere professionalisering van de sporten in Suriname:
– Dit zodat de sporters van Suriname zich beter kunnen ontwikkelen binnen hun Sport en op nationaal en Internationaal niveau beter kunnen presteren.