Mijn naam is Ramona Forster.

Ik heb sociologie gestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Vanaf de eerste klas van de middelbare school was ik vastberaden dat ik sociologie zou studeren, omdat ik het belangrijk vind om te weten hoe een groep mensen die met een bepaalde vraagstuk zitten de situatie ervaren en daarnaast kunnen aangeven hoe ze de omstandigheid ervaren en daarnaast ook de gelegenheid krijgen om oplossingsmodellen voor te dragen, waardoor het gemakkelijker is om effectief te werk te gaan.

Ik behaalde in 2013 mijn BSc bul in ontwikkelings sociologie. Een socioloog bestudeert de maatschappij en sociaal gedrag. Door het stellen van de juiste vragen kom je tot vernieuwde analyses en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Na mijn studie heb ik mijn hobby voor bakken ontdekt. Oefening baart kunst, zegt men, dus bleef ik maar oefenen, totdat ik op het punt stond om op grote schaal te gaan bakken en tegen enkele obstakels ben gestuit, die mij voor een moment hebben gedemotiveerd. Echter ben ik gaan beseffen dat als ik er niet alles aan doe om mijn eigen droom te realiseren dat niemand dat voor mij zal doen. Mijn droom zal een droom blijven, zonder realisatie.

Ik heb kracht daaruit geput en ik heb mij voorgenomen om er iets aan te doen. Vanwege het feit dat ik niet de enige kleine ondernemer ben die tegen deze obstakels stuit, wil ik samen met deze doelgroep nagaan hoe wij deze obstakels bij wet kunnen effenen, waardoor kleine ondernemers hun dromen kunnen verwezenlijken en kunnen doen wat ze gelukkig maakt. Dit zal ertoe leiden dat meer ondernemers moed zullen vinden om de eerste stap te maken naar hetgeen zij willen bereiken.

Het stimuleren van klein ondernemerschap zal ook bijdragen dat vooral alleenstaande ouders, met de nodige begeleiding, man zowel vrouw, ook van huis uit kunnen werken en hun kinderen van dichtbij kunnen begeleiden, met als voordeel deviant gedrag gelijk te corrigeren.

Hiernaast wil ik mij inzetten voor de recreatie en sport, vanwege de voordelen welke het met zich meebrengt voor jong en oud, met name op het gebied van gezondheid, zowel het bevorderen van talentontwikkeling in Suriname.

Kijk nooit neer op uzelf, niemand is meer dan een ander. Met de juiste begeleidng zult u bloeien. 
Samen kunnen wij het! Uw inzicht en mijn inzicht geeft meer kans voor het bereiken van structurele oplossingen voor onze sameleving.
.

Het kan anders. Laten wij het samen doen, kies 25 mei voor Alternatief 2020.

Stem op Ramona Forster, DNA kandidaat Paramaribo # 17