Mijn naam is Louis Elberto Biswane, zoon van Ronny Biswane en Kumanajare Georgette.

Ik ben geboren op 28 september 1972 te Albina, de hoofdplaats van het district Marowijne en ben nu 47 jaar oud. Ik ben dit jaar getrouwd en leef al 26 jaren met Sjapeki Yvonne Audrey. Wij hebben samen 5 jongens en 1 meisje. Ik ben een mix van Caraib of Kaliña van mijn moeders zijde en Arowaks of Lokono/Hindoestaan van mijn vaders kant.

Ik ben geboren en getogen Albinees en heb mijn basisonderwijs (GLO) op de Saint-Gerardusschool van Albina met goed gevolg doorgebracht. Door de binnenlandse oorlog was ik genoodzaak om naar Paramaribo te verhuizen en zette daar mijn vervolgonderwijs voort. Ik heb met goed gevolg de A.T. Calor school (MULO-VOJ) afgemaakt. Vervolgens bezocht ik het Dr. Miranda Lyceum (VOS), maar door sociale en economische omstandigheden heb ik dat niet kunnen afgeronden.

Ik heb verder ook het Middelbaar Beroeps Opleiding (MBO) van de overheid en het Instituut Bestuurs Ambtenaren Suriname (IBAS) met success doorlopen. Verder heb ik zowel nationaal, regionaal als internationale trainingen, cursussen en vergaderingen mogen volgen op het gebied van De Rechten van Inheemse Volken in Suriname, Traditioneel en Modern Leiderschap, Biodiversiteit, Klimaatverandering en het Indigenous Fellowship Programme van de Verenigde Naties.

Ik heb voor Alternatief 2020 (A20) gekozen, omdat het anders kan in Marowijne en vooral in Suriname. Als jij een verschil wil maken, moet je altijd eerst bij jezelf beginnen. Ik geloof er heel sterk in dat, als ik de ondersteuning krijg van een grote groep mensen in Marowijne, ik een heel goede job kan doen op het hoogste politieke forum in Suriname en dat is De Nationale Assemblee (DNA).

Ik zal mij zeker sterk maken als het gaat om onder andere fundamenteel onrecht dat ons Inheems volk sinds de komst van de eerste Europeanen tot op heden is aangedaan. De wettelijke erkenning van de Collectieve Grondenrechten van Inheemse en Marrons in Suriname heeft daarom prioriteit voor mij.

Ook vervolgonderwijs, zoals doelgericht onderwijs (Vakscholen, trainingen en tools voor landbouw, etc.) en zeker middelbaar onderwijs om dat naar het “binnenland” te brengen, want we zien heden ten dage wat er met onze jeugd gebeurt, wanneer men voor vervolgonderwijs naar Paramaribo of elders moet gaan. Dit zal een grote stimulans zijn voor de jongeren zowel de ouders. Het zal zeker ook helpen om de kosten te drukken voor de ouders.

Het stimuleren van klein ondernemerschap heeft ook mijn aandacht, want zodoende kan jij de mensen economisch weerbaar maken en daardoor kan er ook werkgelegenheid gecreëerd worden. Verder zal ik mij ook sterk maken als het gaat om de gezondheidszorg van de mensen in het binneland en ook alle andere uitgangspunten van Alternatief 2020.

Wan Tra Fas’ de, dus stem 25 mei op Louis Biswane, A20 kandidaat nummer 2 Marowijne om een verschil te maken, Blessie!